Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden vergadering – de jaarvergadering – op:
Heemkunde logomaandag 27 maart 2017 om 20.00 uur bij Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Ledenvergadering van 4 april 2016. Download deze notulen hier.
 3. Jaarverslag 2016 (zie “Heemsproak” van februari 2017)
 4. Financieel jaarverslag 2016 (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2016
  Fons Temmink en Ben van Benthem brengen verslag uit
 6. Vaststellen begroting 2017 en vaststellen contributie (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
  Aftredend lid Kascommissie: Fons Temmink
  Aantredend lid Kascommissie: Lide de Jong
  Benoeming nieuw reservelid Kascommissie
 8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum
  Er zijn geen aftredende bestuursleden. Rooster van aftreden: 2018 H. Hemmer ; 2019 mevr N. Aarnink; 2020 A. Semmekrot; 2021 mevr M. Hunder; 2022 G. Hassink
 9. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum
  Er zijn geen aftredende bestuursleden. Rooster van aftreden: 2018 H. Hemmer ; 2019 mevr N. Aarnink; 2020 A. Semmekrot; 2021 mevr M. Hunder; 2022 G. Hassink
 10. Rondvraag en Sluiting

Na de pauze is er een boeiende lezing van Wim Weierink, een gerenommeerd vogelaar.
Wij zien u graag op onze jaarvergadering!

Met vriendelijke groet, mede namens uw bestuur, Nettie Aarnink (voorzitter)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017