Waarom een fotowerkgroep?

De Heemkunde Ootmarsum en Omstreken heeft een omvangrijk bezit aan foto’s, negatieven, dia’s, films en video materiaal. Dit materiaal is door de verschillende werkgroepleden verzameld in het fotoarchief. Veel materiaal is door mensen, voornamelijk uit Ootmarsum, beschikbaar gesteld voor onderzoek en publicaties. Vaak uniek materiaal dat erg waardevol is voor Ootmarsum.

Door het beschikbaar stellen aan de Heemkunde Ootmarsum wordt het voor Ootmarsum bewaard en is het toegankelijk voor iedereen, die het als studie materiaal of voor publicaties wil gebruiken. Het materiaal is aan de Heemkunde Ootmarsum geschonken en maakt dus deel uit van de bezittingen van de Vereniging.

Doordat vaak uniek materiaal aan de Heemkunde geschonken is, heeft zij de plicht zorgvuldig met het materiaal om te gaan. Die taak is door het bestuur van de Heemkunde aan de werkgroep Fotoarchief gedelegeerd.

Doelstelling

De doelstelling van de Heemkunde is: “het bestuderen, verzamelen, inventariseren, beheren, behouden en uitdragen van alles wat er op het gebied van geschiedenis, archeologie, geologie, oude gebruiken, dialect, flora en fauna in en om Ootmarsum aan de orde is”.

De doelstelling van de fotowerkgroep is hier uit afgeleid: “het bestuderen, verzamelen, inventariseren, beheren, behouden en uitdragen van beeldmateriaal wat er op het gebied van geschiedenis, archeologie, geologie, oude gebruiken, flora en fauna in en om Ootmarsum aan de orde is”.

Middelen

De geldelijke middelen om ons werk te kunnen uitvoeren worden ons beschikbaar gesteld door het bestuur van de Heemkunde Ootmarsum.

Met deze middelen is een krachtige computer aangeschaft met een fotoprinter, scanner en een CD schrijver. Het archiveringsprogramma MicroOPC is ons beschikbaar gesteld door de Overijsselse Bibliotheek Dienst. Dit programma bezit een sterke zoekfunctie, zodat snel en accuraat naar bepaalde foto’s in het systeem gezocht kan worden.

De foto’s worden gerubriceerd bewaard in zuurvrije mappen. Als rubricering is gebruikgemaakt van het door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie ontwikkeld systeem. Dit systeem staat beschreven in : “Voor de zoeker: Handleiding voor het registreren en uitwisselen van gegevens over fotocollecties.”

Werkwijze

Het meeste beeldmateriaal wordt door onze werkgroepleden verzameld door op pad te gaan. Een gedeelte wordt ons aangeleverd door andere werkgroepen en een gedeelte (gelukkig steeds meer) door mensen, die de Heemkunde een warm hart toedragen.

De verzamelde foto’s, die ons geschonken zijn of te leen gegeven zijn (bijv. in een foto-album) worden ingescanned en op een CD opgeslagen. De verzamelde informatie op de foto wordt in het computerprogramma MicroOPC opgeslagen. Van losse foto’s wordt daarnaast soms nog een fotografische afdruk gemaakt. Daarna gaan de geleende foto’s terug naar de eigenaar.

Wanneer iemand een kopie van een foto wil hebben, dan kunnen wij die leveren als:

  • fotografische kopie
  • printerkopie
  • in digitale vorm op een floppy of via internet

Voor leden van de Heemkunde Ootmarsum wordt geleverd tegen kostprijs en voor niet leden wordt een kleine toeslag berekend.

Bijnamen

Het is vaak best lastig om een foto met veel mensen erop te beschrijven. Het komt regelmatig voor dat de mensen dezelfde achternaam hebben en dat deze achternaam meer voorkomt in Ootmarsum en omgeving. Om toch de juiste persoon te kunnen benoemen, gebruiken we dan vaak de bijnaam van die persoon.

Zo hebben we een hele reeks met bijnamen in onze trefwoordenlijst. In 2007 zijn twee leden van onze werkgroep, Guus Brons en Jan Schulten, een onderzoek gestart naar de bijnamen in en rond Ootmarsum. Dit groepje is uitgebreid met Wim Polman en Gerhard Broekhuis (lid van onze geschiedenis werkgroep). Samen hebben ze een lijst opgesteld waarin de “zondagse naam” staat, de bijnaam en een verduidelijking van de bijnaam, waar dit mogelijk was.

Gerhard Broekhuis heeft, gebruikmakend van deze lijst, een prachtig artikel hierover geschreven in ons Jaarboek 2007 met de titel:
De naam zegt genoeg: Huis- en bijnamen in Ootmarsum & Omstreken

Natuurlijk wordt de lijst steeds verder aangevuld met nieuwe ‘ontdekkingen’ uit het verleden en ook uit de huidige tijd en met de betekenis of herkomst van de naam. Het is een doorlopend proces.

Projecten

Al het fotomateriaal over Ootmarsum is welkom. Iedere nieuwe foto brengt nieuwe vragen met zich mee en heeft vaak te maken met een bepaald thema. Daarom heeft de werkgroep het verzamelen in thema’s ingevoerd, zodat veel gerichter naar foto’s gevraagd kan worden. Deze thema’s zijn onderverdeeld in projecten. De volgende thema’s zijn gedefinieerd:

  • Het Culturele leven in Ootmarsum
  • Het Geestelijk leven in Ootmarsum
  • Het boerenleven
  • Ootmarsum thans en voorheen
  • Het Industrieel erfgoed van Ootmarsum
  • Verenigingsleven van Ootmarsum
  • Oude familieportretten

Mijn Stad Mijn Dorp

Er wordt aan gewerkt om deze foto’s allemaal toegankelijk te maken via het internet. Een deel is al toegankelijk via Mijn Stad Mijn Dorp, maar het is nog een hele klus, dus kost het de nodige tijd. Nog even geduld dus.

Dinkelland Visie

Intussen verschijnt er wel iedere week een foto uit ons archief met een bijbehorende toelichting in het weekblad Dinkelland Visie en tegelijkertijd ook op onze website. Dat alles onder het motto: “Ootmarsum door de jaren heen”. We krijgen daar regelmatig erg leuke reacties en aanvullingen op, zodat onze beschrijvingen steeds completer worden.


Werkgroep samenstelling:

Jan Raatgerink
Coördinator werkgroep Fotoarchief


Henk Bloemen
Werkgroeplid


Ineke EssinkIneke Essink-Kreffer
Werkgroeplid


Frans HoppenbrouwerFrans Hoppenbrouwer
Werkgroeplid


Marlou Raatgerink
Werkgroeplid


Bert van Zuilekom
Werkgroeplid


Jan Schulten
Werkgroeplid


Eddy Tenniglo
Werkgroeplid


Guus Brons
Werkgroeplid


Ans ter Huerne-Rekers
Werkgroeplid


Joke Beld
Werkgroeplid


Ben RaatgerinkBen Raatgerink
WerkgroeplidDe Fotowerkgroep heeft een prachtig fotoboek samengesteld met uitsluitend kleurenfoto's van Ootmarsum uit de periode van 1950 tot 1985. Dit 96 pagina's tellende werkstuk is een heerlijk nostalgisch bladerboek geworden.