Enige opstellen over Ootmarsum in de Franse tijd

Enige opstellen over Ootmarsum in de Franse tijd. Samengesteld door de Werkgroep Geschiedenis II Gestencild boekwerkje van 50 pagina’s op A4-formaat. ©1978
Werkgroep II van de Stichting tot bevordering van de Heemkunde van Ootmarsum en omstreken.Auteurs:

  • H. Kamp
  • R. Kamp-Kraaijeveld
  • J. N. A. Gerard
  • H. G. Gerard-Lotgerink
  • S. v. d. Moer-van Olst
  • J. Smit
  • J. Tenniglo
  • J. Roelink S.J.

Toen de Werkgroep Geschiedenis II van de Stichting Heemkunde van de grond kwam had geen der toenmalige leden enig begrip van wat hen te wachten stond toen zij als onderwerp van studie kozen: Ootmarsum in de Franse tijd. Men trachtte literatuur te verzamelen en dook in het oude stadsarchief, waarin zoveel stukken met betrekking tot die tijd bewaard zijn gebleven, dat men door de veelheid werd overrompeld en in het begin zeker niet wist waar men naar toe moest werken.Het in dit boekje behandelde tijdvak is in grote lijnen als volgt in te delen:

Tot – 1795 Republiek der Verenigde Nederlanden
1795 – 1806 Bataafse Republiek
1806 – 1810 Koninkrijk Holland
1810 – 1813 Inlijving bij Frankrijk

Onze dank gaat uit naar de heer H. Lohuis, voormalig gemeentesecretaris van Ootmarsum, voor de grote medewerking, die wij van hem mochten ondervinden.

 

Enige opstellen over Ootmarsum in de Franse tijd