Hof van Ootmarsum

Uitgave: Stichting Matrijs, Postbus 670, Utrecht.ISBN 90-70482-13-4  ©1984
Werkgroep II van de Stichting tot bevordering van de Heemkunde van Ootmarsum en omstreken.Auteurs:

  • J. N. A. Gerard
  • H. G. Gerard-Lotgerink
  • H. Kamp
  • R. Kamp-Kraaijeveld
  • J. Tenniglo

De geschiedenis van de Hof Ootmarsum gaat terug tot de vroege middeleeuwen toen grondbezit de enige vorm van eigendom was en landbouwproducten de enige vorm van betaling. In deze geldloze maatschappij ontstond het hofstelsel, dat in Oost-Nederland heeft bestaan tot in het begin van de negentiende eeuw. In deze studie over één van de belangrijkste Oost-Nederlandse hoven wordt ruim aandacht besteed aan het ontstaan, de hofrechten, de verschillende hofmeiers en het einde van het hofstelsel.Getracht wordt de vraag te beantwoorden: Waar heeft de Hof in Ootmarsum zich bevonden?De Hof van Ootmarsum is een gezamenlijke productie van de Stichting Heemkunde en de Stichting Matrijs te Utrecht. Het 148 pagina’s tellende boekje is voorzien van een 17-tal illustraties. Helaas is het boekje momenteel uitverkocht, maar bekeken zal worden of er een nieuwe herziene druk kan komen.

 

Hof van Ootmarsum