Geschiedenis van Kerk en Parochie Ootmarsum

Geschiedenis van Kerk en Parochie OotmarsumGeschiedenis van Kerk en Parochie Ootmarsum. Uitgave: Stichting Heemkunde Ootmarsum en Omstreken ISBN 90-73965-04-7 ©1994
Werkgroep II van de Stichting tot bevordering van de Heemkunde van Ootmarsum en omstreken.Auteurs:

  • J. N. A. Gerard
  • H. G. Gerard-Lotgerink
  • H. H. Geerdink
  • H. M. Geerdink-Horsthuis
  • H. J. M. Kamp
  • A. Kamp-Kraaijeveld
  • H. A. van der Kolk
  • J. M. van der Kolk-Esendam
  • J. Tenniglo

De studie naar de geschiedenis van kerk en parochie Ootmarsum is een gedegen werkstuk geworden. De gehele geschiedenis, die zijn begin heeft in de vroege middeleeuwen, wordt grondig onderzocht met behulp van de vele bronnen, die de werkgroep ter beschikking stonden en geraadpleegd hebben. In de 208 pagina’s van dit boekwerk wordt met ondersteuning van vele foto’s en andere illustraties langzaam maar zeker een complete historische ontwikkeling geschetst, die hier en daar verrassend gedetailleerd is.Een uitgebreide literatuurlijst is in het boekwerk opgenomen.Het boek is los verkrijgbaar bij de Heemkunde Ootmarsum.

 

Geschiedenis van Kerk en Parochie Ootmarsum