Archeologie 2002

Blootlegging oorspronkelijk beekdal in de weide van Engels Tuin.

Natuurlijk wordt er met de metaaldetector gespeurd tijdens de opgravingen.

Er werden slechts emmers, spijkers, scharnieren, baksteen en puin gevonden, mogelijk uit de tijd dat de nieuwe Almelosestraat werd aangelegd en waarbij het oude beekdal gewoon werd dichtgegooid.

(zie ook Heemsproak augustus 2002)

Blootleggen prehistorisch grafveld Opperveldsweg.


Het volgen van het openleggen van een grafveld uit de prehistorie (600 – 50 jaar voor Christus) aan de Opperveldsweg in Reutum.

De zogenaamde kringgreppels zijn duidelijk herkenbaar in het witgele zand.

(zie ook Heemsproak maart 2002)

Volgen van de bouwactiviteiten pand Snijders

Speuren in de grondlagen, die bloot worden gelegd tijdens de sloopwerkzaamheden midden in de stad op de plek, bekend als pand Snijders.

Vondsten: Pingsdorfer potscherven en een put van Bentheimer zandsteen, circa 4,5 meter diep. Bouwperiode 1500 – 1600. Met A.W.N. afdeling Twente worden de putvondsten gedetermineerd en mogelijk t.z.t. ter plekke in het nieuwe pand in vitrines bewaard en zichtbaar gemaakt (zie Heemsproak augustus 2002).

Onderzoek wallen en grachten

Voorheen

  • Restauratie kerk
  • Opgravingen rondom de kerk
  • Bouwputten Westwal/Rabobank
  • Pand Grimberg
  • Pand Silderhuis
  • Pand Bodde
  • Pand Haarhuis
  • Pand Buyvoets
  • Onderzoek vrijgekomen grond R.K. Pastorie
  • Onderzoek bouwput Stadsgraven

 

Archeologie 2002