Vogels kijken en tellen

Op zaterdag 2 oktober 2004 gingen ongeveer 15 leden van de vogelwerkgroep Ootmarsum op stap om vogels te kijken en te tellen. Zij deden dit samen met meer dan 75 andere vogelwerkgroepen in ons land. In totaal werden er op 90 verschillende plaatsen geteld. Er werd geteld in het kader van de internationale World Birdwatch van Birdlive International, waarbij over de gehele wereld, alleen in Europa al, in 29 landen naar vogels werd gekeken.

De vogelwerkgroep Ootmarsum ging, met aanwezigheid van enkele belangstellenden, van 7.30 uur tot 12.00 uur trektellen bij de Sterrenwacht in Lattrop en op de Roezeberg in Nutter.

Hier volgen enkele gegevens die aan de Vogelbescherming Nederland zijn doorgegeven.

11 aalscholvers
121 boerenzwaluwen
7 goudvinken
4 grote bonte spechten
341 holenduiven
8 heggemussen
29 koolmezen
14 ringmussen
2 nijlganzen
2 bruine kiekedieven
2548 vinken

Vogels kijken en tellen