Excursie Lauwersmeer 2005

Excursie Lauwersmeer 2005

Al een aantal jaren gaan we met leden van de vogelwerkgroep Ootmarsum op zoek naar ganzen die in Nederland overwinteren. We zijn verschillende keren langs de IJssel geweest. Vooral het gebied tussen Olst en Wijhe is een goed ganzen gebied. Dit jaar was het de beurt om een bezoek te brengen aan het Lauwersmeer. De onderstaande mensen hebben aan de excursie deelgenomen.

Jos en Ben Heerink, Ruud, Lucy en Loes Helthuis, Gerrit Koertshuis, Hans van Benthem, Nick Keupink, Maria en Gerard Bekman en Robert Westerhof

Met drie auto’s reden we zondagochtend tegen 06.40 uur vanuit Ootmarsum richting Lauwersoog. De weersvoorspelling voor deze dag was zeer gunstig. In de ochtend lichte vorst en later zou het kwik nog een paar graden boven nul komen en verder was er volop zon. De wind was zwak, kracht 3 tot matig kracht 5.

Toen we in de buurt van Groningen waren kon je al vele ganzen in de lucht waarnemen. Vooral Kol en Grauwe ganzen zagen we vliegen. Ook was vanuit de auto een grote groep Nijlganzen waar te nemen.

Bij de eerste stop in het gebied zagen we vele Kramsvogels en Koperwieken. Ook vlogen hier Rietganzen en de eerste grote groep Brandganzen over. Voldaan van de koffie of chocolademelk en andere vele lekkernijen zetten we onze tocht voort naar de observatiehut Jaap Deensgat. Dit is een voor hier zeer favoriete plek om naar vogels te kijken. Doordat het de afgelopen twee nachten gevroren had was een deel van het ijs bevroren. Hierdoor was er minder dan normaal te zien. Vanuit de hut hadden we uitzicht op een grote groep Bergeenden. Hier lieten zich ook nog enkele Graspiepers horen.

De tweede stop was in de haven van Lauwersoog. Dit is tijdens de winterperiode vaak een geschikte plek om leuke fuut en duikerachtige vogels waar te nemen. De afgelopen periode hebben zich hier o.a de Roodhalsfuut en de Kuifduiker laten zien. Helaas mochten wij deze soorten niet waarnemen. Later deze dag spraken we een vogelaar die de Kuifduiker hier nog wel had gezien. Niet alleen voor de vogels is het in de haven goed toeven. Erg vreemd stonden we te kijken toen Jos Heerink ons attendeerde op een zeehond die hier in de haven rond zwom. Het beest liet zich maar even goed bekijken en dook vervolgens onder waardoor niet iedereen het prachtige dier Zaagbekkenkon bewonderen. Vogels die we in de haven aantroffen waren: 1 paartje Toppereenden, Grote Zaagbekken, Futen, Eidereenden, en Steenlopers.

Natuurlijk was hier ook de gelegenheid om even een visje te eten. Dit deden we in restaurette Schierzicht. Hier staat ook een computer opgesteld waar je het laatste vogelnieuws kunt bekijken op www.lauwersmeer.com

Na de heerlijke vis, frikadellen en koffie werd het tijd om eens de massa ganzen op te zoeken. Met de auto gingen we richting Anjum. Onderweg zagen we al grote groepen Wulpen en Kieviten. Net achter het plaatsje Anjum kom je in een gebied waar veel ganzen verblijven. In deze omgeving, De Kolken genaamd troffen we vele Brandganzen aan. Tussen deze Brandganzen zagen we ook een Roodhalsgans. Deze vogel had helaas wel een gele ring om de poot. De kans dat het hier een wild exemplaar betreft wordt dan wel kleiner. In de groep Brandganzen verbleven ook nog twee Rotganzen.

RoodhalsgansDe Roodhalsgans liet zich met de telescoop maar ook zeker met de verrekijker goed bekijken.

Na deze prachtige waarneming gingen we verder naar het volgende stoppunt, De Ezumakeeg. Onderweg zagen we verschillende groepen Brand, Kol en Grauwe ganzen. Kieviten, Wulpen en Goudplevieren waren er ook goed waar te nemen.

EzumakeegOpvallende vogelsoorten die we bij de Ezumakeeg zagen waren de volgende: een Roerdomp die plotseling opvloog en vervolgens weer in het riet landde. In totaal werden hier 4 Grote Zilverreigers waargenomen. Vreemd was ook om hier in januari een Flamingo te zien. Verder kon je hier Pijlstaarten, Smienten, Bergeenden, Kuifeenden en Brilduikers bekijken. Later deze dag is hier nog een Zeearend gezien. Helaas hebben wij dit niet mogen meemaken.

Onze laatste stop was in de Kollumerwaard. Via de Kwelderweg kun je door middel van een zijweg aan de linkerkant naar de uitkijktbult van De Pomp. Van hieruit heb je een geweldig uitzicht op het water en het daarachter liggende rietland. Vele Kleine en Wilde Zwanen hebben we hier gezien. Ook een grote groep Wintertalingen was hier aanwezig.

De PompRond 15.30 uur zijn we weer huiswaarts gereden. Vele vogels rijker en kilo’s zwaarder konden we voldaan terug kijken op een prachtige dag in dit toch wel vogelrijke gebied, ‘t Lauwersmeer.

Tot slot een totaaloverzicht van de waargenomen vogelsoorten van deze dag.

Totaal 59 soorten

 

 

01. Brandgans 21. Meerkoet 41. Waterpieper
02. Grauwe Gans 22. Waterhoen 42. Graspieper
03. Kolgans 23. Roerdomp 43. Koolmees
04. Nijlgans 24. Flamingo 44. Pimpelmees
05. Rietgans 25. Wilde Zwaan 45. Zwarte Kraai
06. Rotgans 26. Kleine Zwaan 46. Bonte kraai
07. Roodhalsgans 27. Knobbelzwaan 47. Kauw
08. Grote Zaagbek 28. Blauwe Reiger 48. Gaai
09. Middelste Zaagbek 29. Grote Zilverreiger 49. Ekster
10. Wilde Eend 30. Aalscholver 50. Houtduif
11. Wintertaling 31. Kievit 51. Buizerd
12. Pijlstaart 32. Goudplevier 52. Torenvalk
13. Brilduiker 33. Steenloper 53. Kramsvogel
14. Eidereend 34. Tureluur 54. Koperwiek
15. Smient 35. Wulp 55. Merel
16. Toppereend 36. Scholekster 56. Putter
17. Kuifeend 37. Kokmeeuw 57. Sijs
18. Bergeend 38. Grote mantelmeeuw 58. Groenling
19. Fuut 39. Zilvermeeuw 59. Vink
20. Dodaars 40. Baardman

Bezochte gebieden (meer foto’s van deze gebieden zijn te vinden op www.lauwersmeer.com)

Excursie Lauwersmeer 2005