Vogelringweekend Jan Doevendans Lauwersoog 2008

 

Vogelringweekend Jan Doevendans Lauwersoog 2008Een deel van de groep is vrijdagmiddag om 13.00 uur vertrokken. Na diverse omleidingen en omrijdingen voegden wij ons bij George Dujardin die reeds bij de vogelkijkhut aan het JaapDeensgat op ons stond te wachten met een heerlijke Vaasense kruidenbitter!

Waarnemingen Jaap Deensgat:

Grauwe Gans Buizerd Aalscholver Slobeend Mantelmeeuw
Kolgans Watersnip Spreeuw Wintertaling Krakeend
Wilde eend Slechtvalk Fuut Kokmeeuw IJsvogel
Bergeend Grote zilverreiger Kleine plevier Sneeuwgans (blauwe) Knobbelzwaan
Kievit Brandgans Visarend Zwarte kraai Meerkoet

Tijdens het verorberen van een overheerlijke vismaaltijd aan de haven van Lauwersoog werden we door Jan Doevendansopgeroepen om het helpen bevrijden uit het moeras. Hij zat vast met z’n auto op de plek waar we gaan ringen. Jan had al vast de netten geïnstalleerd in het moerasgebied van de voormalige waterzuivering van Lauwersoog.

Na enig simpel drukwerk zijn we met z’n allen naar het Landal Green natuurdorp Suyderoog gereden waar Jan z’n buitenverblijf heeft in huisje nummer 164. Na de koffie, net toen de eerste flessen op tafel kwamen, voegden Jos en Robert zich bij ons. Het werd een gezellige avond met diverse natjes en droogjes en uiteraard de mooiste verhalen!!! Rond 24 u 00 naar bed en om 05 u 30 de andere ochtend er weer uit.

Na een stevig ontbijt, boterhammen smeren en koffiezetten (George) en flink aanpakken door de corveedienst (Gerard en Ad) vertrokken we in het donker naar het vogelringgebiedje. De mistnetten werden geopend, het slagnet geïnstalleerd en Jan deelde de nodige instructies uit. Het vogelfestijn kon beginnen!

Gevangen vogels die vervolgens geringd werden:

Winterkoning 3 Oeverpieper 1 Matkop 1 Koolmees 3 Zanglijster 1
Staartmees 2 Waterpieper 4 Baardman 2 Vink 2 IJsvogel 1
Roodborst 3 Pimpelmees 5 Zwartkop 4 Merel 3

Gevangen vogels die reeds geringd waren:

Winterkoning 1 Staartmees 1 Pimpelmees 2

In totaal werden 40 vogels gevangen, waarbij als extra bijzonderheid vermeld moet worden dat Ad met het slagnet de eerste oeverpieper van dit jaar heeft gevangen en dat Gerard zeer slagvaardig aan het slagnet was met 2 waterpiepers!

Nieuwe waarnemingen tijdens het vangen die we nog niet gezien hadden bij het Jaap Deensgat:

Ransuil Blauwe reiger Oeverpieper Matkop Barmsijs
Merel Vlaamse gaai Koolmees Veldleeuwerik Sijs
Keep Kramsvogel Winterkoning Baardmannetje Pijlstaart
Roodborst Buizerd Vink Eidereend Toppereend
Blauwe kiekendief Kleine zanglijster Grote bonte specht Middelste zaagbek Kuifeend
Kneu Sperwer Staartmees Steenloper Rotgans
Koperwiek Ekster Groenling Scholekster IJsvogel
Waterral Fazant Ruigpootbuizerd Brilduiker Zanglijster
Houtduif Zwartkop Waterpieper Boerenzwaluw

Rond 16.00 uur zijn we weer vertrokken naar Suyderoog waar ons een heerlijke groentesoep met héél veel ballen werd gepresenteerd die door de dochter van Jan was bereid en door onze corveedienst was warm gemaakt. Jan stelde intussen de netten op in zijn natuurtuin en wij struinden wat rond bij zijn zwaluwwand en genoten van alle aardige natuuritems die Jan aan en rond zijn huisje heeft aangebracht.

Kwart over vijf namen we onder begeleiding van overvliegende sijzen afscheid en vertrokken we moe, maar zéér voldaan richting Ootmarsum. We waren nog maar amper vijf minuten onderweg toen Jan al belde met de mededeling dat hij enkele sijzen had gevangen! Onderweg genoten we van honderden kieviten, wilde zwanen grote aantallen ganzen, heel veel buizerds en een flink aantal reeën.

Ootmarsum 19 oktober 2008-10-19

Hans Bolscher

Volgend jaar ringweekend Lauwersoog 16 en 17 oktober 2009

Hieronder nog een tiental foto’s ter illustratie:
Foto’s: Robert Westerhof

Vogelringweekend Jan Doevendans Lauwersoog 2008