Lezing Twentse Paasgebruiken

Twents paaslied ‘Christus is opgestanden’ trotseert de eeuwen.

Datum: dinsdag 24 maart 2009
Plaats: Jolanda Stadshotel, Westwal 1, Ootmarsum
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

Vaak wordt ons gevraagd hoe oud zijn de paasgebruiken. Eerlijk gezegd weten we het niet.
Wat we wel weten is dat de paasliederen zeer oud zijn, vooral het lied ‘Christus is opgestanden’. Dr. J.D.TH. Wassenaar heeft in het Jaarboek Twente 2008 een artikel geschreven over het ‘Oldenzaalse’ kerstlied ‘Een kindelien so lovelik’. Hij was dit lied tegengekomen in het vademecum van de zeevarenden ‘Christelycke Zee-vaert’ van de Friese predikant ds. Adam Westerman. In dit boek staat ook een uit de middeleeuwen daterend Twents Paaslied. Westerman geeft daarvan twee coupletten:

Lezing Twentse PaasgebruikenChristus is opgestanden
Al van de Martelaers handen,
Dies sullen wy alle vrolijck zijn,
Christus sal onse Trooster zijn.

Waer hy niet opgestanden,
Soo ware de Werelt vergangen,
Na dien hy nu opgestanden is,
Soo loven wy den Heere Iesum Christ.

Dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn heeft hier onderzoek naar gedaan. Veel informatie heeft hij ontleend aan een in 1885 verschenen artikel van de hand van J.G.R. Acquoy. Daarin schrijft de auteur over ‘de taaiheid van leven, die aan liederen eigen kan zijn’: hij was op het spoor gekomen, dat ‘Christus is opgestanden’ nog in het midden van de achttiende eeuw in een gereformeer-de kerk in Friesland op het Paasfeest werd aangeheven.

De Heemkunde Ootmarsum heeft de heer Wassenaar gevraagd zijn verhaal te komen vertellen en dat zal zijn op dinsdag 24 maart vanaf 20.00 uur in het Stadshotel aan de Westwal in Ootmarsum. Het lijkt ons een interessante avond te worden, zeker ook voor (oud)Poaskearls. Na zijn lezing zullen er oude foto’s en oude films getoond worden over de paasgebruiken. Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Lezing Twentse Paasgebruiken