Vlinderexcursie Ootmarsum

In ons Jaarboekje 2000 heeft Jan Gerard ons verteld over de Dagvlinder en Libellen rondom Ootmarsum. Naar aanleiding van dit artikel is Jacques Gerard (een broer van Jan) bereid gevonden ons mee te nemen naar bijzondere gebieden rond Ootmarsum om te genieten van de natuur en zijn kennis van Dagvlinders.
Jan Gerard schrijft in het Jaarboekje 2000:

Vlinderexcursie OotmarsumJacques Gerard vertelt… “In de omgeving van Ootmarsum liggen een aantal prachtige natuurgebieden, zoals het Springendal, het Dal van de Mosbeek, de Reutumer Weuste en het Almelo-Nordhornkanaal met Agelerbroek en Voltherbroek, om er slechts een paar te noemen. Deze gebieden bevatten soms hoge landschappelijke en natuurlijke waarden. Van oudsher is de meeste aandacht voor natuur, zowel landelijk als in Ootmarsum, gericht op de hogere planten en de vogels. Hiervan is dan ook doorgaans het meest bekend. Minder bekend is vaak de verspreiding van andere levensvormen, zoals de paddestoelen, de lagere planten zoals mossen, en de insecten.
Menige insectengroep is lastig te determineren, en vaak moet men het insect vangen en doden en dan onder een microscoop bekijken om tot zekere determinatie te komen. Dit geldt niet voor de dagvlinders en de libellen. De meeste soorten hiervan zijn betrekkelijk gemakkelijk herkenbaar. Sommige soorten moeten soms gevangen worden, en een enkele keer is slechts een loepje nodig om bepaalde zekerheid te verkrijgen.
Het succes van een gevolgd natuurbeleid wordt tegenwoordig niet meer alleen afgemeten aan de ontwikkeling van de vogelstand of van de vegetatie in een gebied, maar ook aan andere kwaliteitsindicatoren. Dit zijn naast de al genoemde hogere planten en vogels: zoogdieren, amfibieën, reptielen en ook, vanwege hun herkenbaarheid, dagvlinders en libellen.”

Vlinderexcursie Ootmarsum