Thema avond Archeologie 2010

Thema avond archeologieOp woensdag 2 juni houdt de werkgroep Archeologie van de Heemkunde Ootmarsum een lezing voor leden/donateurs van de heemkunde, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avond wordt verzorgd door Drs. Hans oude Rengerink (hoofd van de werkgroep Archeologie) en oud-Ootmarsummer Drs. Adam Haarhuis. Beiden archeoloog van beroep.

Hans werk bij het Oversticht als adviseur ruimtelijke kwaliteit (archeologie) en is van daaruit adviseur bij de gemeente Dinkelland. Adam is hoofd van de vestiging Oost (in Zutphen) van het RAAP Archeologisch advies bureau.

Hans zal uitleg geven over de archeologische verwachtingskaart van Ootmarsum. Op deze kaart staat aangegeven welke gebieden van archeologische waarde zijn en daarom extra aandacht moeten krijgen bij de realisatie van beleidsplannen. Denk hierbij aan het gebied van de voormalige Commanderie, maar zeker ook de gehele gebied binnen de wallen.

Hans en Adam zijn ook nauw betrokken geweest bij de opgravingen in Oldenzaal. In de krant van oktober 2009 stond:

Boerderij uit de tijd van Plechelmus’: De vermoedens waren er al langer, maar het is nu voor de eerste keer ook daadwerkelijk archeologisch aangetoond: Oldenzaal is veel ouder dan altijd is verondersteld. Al in de 8ste eeuw – tussen 700 en 800 – moet er sprake zijn geweest van een nederzetting en dus bewoning. Het bewijs daarvoor is onomstotelijk geleverd met opgravingen aan de rand van de Ganzenmarkt bij het stadhuis en de Plechelmusbasiliek.

Zou dit voor Ootmarsum ook kunnen zijn? Er zijn al veel opgravingen gedaan in Ootmarsum:

  • In en rond de r.-k. Kerk
  • op de Westwal
  • op het terrein van de Commanderie
  • op de Oostwal
  • enz.

Tijdens deze opgravingen zijn veel dingen verzameld. Misschien zit daar wel materiaal tussen die ons nieuwe informatie verschaft over de oudheid van Ootmarsum. Zowel Adam als Hans waren al van jongs af aan betrokken bij opgravingen in Ootmarsum. Zij hebben in 1989 tezamen met leden van de werkgroep Archeologie en Geologie van de Heemkunde Ootmarsum gewerkt onder de leiding van Drs. Verlinde van de toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig bodemonderzoek.

Tijdens de thema-avond zal een kleine expositie ingericht worden met vondsten in en rond Ootmarsum. Beide heren zullen een toelichting geven op de vondsten. Uit een eerste onderzoek zijn al spectaculaire dingen naar voren gekomen. Misschien kan er deze avond al iets over gezegd worden.

Ook kunt u zelf archeologische zaken meebrengen. Hans en Adam zullen u deskundig advies geven over de onderwerpen. Keramische potjes of schreven, glazen flesjes of stukken van flesjes, munten, gebruiksvoorwerpen, enz. alles is welkom.

De avond wordt gehouden op woensdag 2 juni bij Hotel van der Maas aan de Grotestraat in Ootmarsum en begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur om de expositie al vast te bekijken en om spullen in te brengen.

Misschien geeft deze avond een nieuw gezicht op de geschiedenis van Ootmarsum.
U bent allen van harte uitgenodigd. De toegang is gratis voor iedereen

Thema avond Archeologie 2010