Archeologie 2010

Ontgraving kloostertuinOndersteuning bij de opgraving door RAAP in de Kloostertuin. Er is daar een ontgronding uitgevoerd ten behoeve van de bouw van het mortuarium en de aanleg van een parkeerplaats.

 

 

bisschopspenning-1Gevonden zijn sporen van een boerderij en erf uit de 11e en 12e eeuw. Bijzonder zijn de twee ‘Bisschopspenningen’ uit de 11e eeuw. bisschopspenning-2De aanwezigheid van een erf in die periode duidt er op dat voor de aanleg van de grachten van Ootmarsum in de 14e eeuw in een zone direct buiten de kern boerderijen stonden.
Eerder, in de zomer van 2010, zijn in de bouwput van het gezondheidscentrum langs de Molenstraat ook sporen van een boerderij en erf uit dezelfde periode gevonden.

Verder zijn ook de buitengracht langs de Oostwal aangegraven. In de gracht is veel eikenschors en palen van vlonders aangetroffen. Ook zijn er drie bootshaken gevonden. Zoals uit historische gegevens ook al bekend is, duidt dit op de aanwezigheid van leerlooierijen die aan de binnenzijde van de gracht gevestigd moeten zijn geweest.

Archeologie 2010