Wat is een Canon?

Zoals u allemaal waarschijnlijk in de pers hebt gelezen, is de heemkunde Ootmarsum klaar met de Canon van Ootmarsum. Als eerste historische vereniging van Twente, gaan wij 25 maart het boek presenteren aan de Ootmarsummers en de website zelfs aan Ootmarsum en de rest van de wereld via het World Wide Web.

Wat is een canon?

Er is nogal veel verwarring over de term canon. De meesten van u denken waarschijnlijk aan de zangles op school. Wij hebben in het woordenboek eens gekeken welke uitleg hier achter de term ‘canon’ staat. Inderdaad: ‘kettingzang, waarbij hetzelfde thema door alle partijen gezongen wordt, maar elk op een ander ogenblik inzet’.

Anderen denken misschien aan de vieringen in de kerk, waarbij met Canon volgens het woordenboek bedoeld wordt “deel der mis van het Sanctus tot het Pater Noster’. En zo vinden wij nog meer verklaringen voor de term canon. Maar als eerste wordt genoemd:

Canon: wet, regel, richtsnoer.
En nu komen wij aardig in de buurt van de verklaring die van toepassing is op de titel van ons boek:
De Canon van Ootmarsum; 50 vensters op een historisch stadje.

Vensters

Door 50 vensters, het richtsnoer, nemen wij een kijkje op de geschiedenis, het verhaal van onze stad. De vensters zijn onze leidraad door de tijd.
Deze vensters zijn stuk voor stuk iets belangrijks uit de ontwikkeling van onze stad door de geschiedenis heen. U kunt denken aan een belangrijke gebeurtenis (bezoek koning Lodewijk Napoleon), belangrijk document (kaart Jacob van Deventer), belangrijk persoon (Sigismund van Heiden Hompesch), belangrijk voorwerp (Vuistbijl van Ootmarsum), belangrijke gebeurtenis (Klootschieterswedstrijd 1747), of belangrijk bouwwerk (Cremershuis). Maar al deze vensters verwijzen naar een dieper erachter liggend thema. Je kijkt als het ware door deze vensters in de geschiedenis van Ootmarsum.

De Canon van Ootmarsum begint al vóór de jaartelling en eindigt in 2001 met het verlies van de zelfstandigheid van onze stad. Het is een mooie manier om kennis te maken met de identiteit van Ootmarsum. Wie zijn wij? Hoe is dit zo ontstaan? De heemkunde vindt het belangrijk dat elke inwoner van Ootmarsum, ook de nieuwkomer, kennis neemt van het verleden van onze stad en het boek wordt dan ook per huishouden gratis aangeboden. Door geweldige sponsoring zijn wij hiertoe in staat gesteld.

De titel van het boek hebben wij overigens niet zelf bedacht. Deze sluit aan bij de Canon van ons Vaderlands Verleden, de Geschiedenis van Nederland, die in 2007 werd uitgegeven. Daarna volgden vele plaatsen met hun eigen Canon-uitgave. Kijkt u voor meer informatie op de website: www.canonvanoverijssel.nl.

Wat is een Canon?