Indrukwekkende presentatie Canon

De Heemkunde Ootmarsum heeft op indrukwekkende wijze de Canon van Ootmarsum het levenslicht laten zien. Met dit fantastische boekwerk, dat bestaat uit 50 vensters, werd ook de website in werking gezet. Deze Canon, de eerste in Twente, geeft een bijzondere inkijk op de historie en het culturele erfgoed van het Siepelstadje en het geeft tevens de identiteit weer van Ootmarsum. Een stadje dat zijn hoogte – en dieptepunten heeft gekend, maar dat wel kan bogen op een rijk verleden en bijzondere gebeurtenissen en personen, die Ootmarsum hebben gemaakt tot wat het nu nog steeds is: een toeristische trekpleister en een stadje waar de inwoners trots op zijn.

In de kloosterkapel van Maria ad Fontes beleefden genodigden een genoeglijke middag. Het ‘Canonbal’ werd geopend door projectleider Harrie Hemmer, die met gepaste trots de eerste van Canon van Twente aankondigde. Daarna gaf Hemmer het woord aan de sinds een paar dagen oud-voorzitter, maar wel Koninklijke onderscheiden, Jan Raatgerink van de Vereniging Heemkunde. Raatgerink liet de aanwezigen weten dat ze op één of andere wijze verbonden zijn met deze Canon en dus ook een belangrijk onderdeel zijn in de rijke historie van Ootmarsum.

De stichting IJsselacademie, die de redactie van de Canon van Ootmarsum heeft begeleid en voorzien van praktische tips, waren door de heren Jos Mooijweer (directeur IJsselacademie) en Ewout van der Horst (projectleider) vertegenwoordigd. De IJsselacademie is verantwoordelijk voor de Canon van Overijssel en probeert van daaruit te komen tot lokale canons. Op deze wijze werden ze betrokken bij de Ootmarsumse variant en zij hebben deze samenwerking als heel bijzonder ervaren. Met name de wijze, waarop de Heemkunde de zaken consciëntieus aanpakte leidde tot veel waardering. Het heeft geleid tot pakkende verhalen, die een prachtige blik geven op de identiteit van het stadje.

Vervolgens werd de nieuwe website over de Canon van Ootmarsum in werking gesteld. Deze website is te bekijken op internetpagina www.regiocanons.nl. Daar is een link te vinden in Overijssel, die leidt naar de vensters van de Canon van Ootmarsum. Vervolgens gingen Marlou Raatgerink en Hans van Benthem in op de inhoud van het fraaie boekwerk. Dat deden ze met behulp van een aantal historische figuren, die ook allemaal in een venster zijn beschreven.

Hofmeijer van Bevervorde was aanwezig, maar ook de drost van Twente van Heiden Hompesch en zijn rentmeester J.G. Dröghoorn brachten de historie treffend in beeld in de tijd dat Ootmarsum het bestuurlijk centrum van deze regio was. Deze historische figuren werden gespeeld door Hans Jurgen Oortman, Jacques Bogers en Gerard Lammerink. Zij zorgden voor hilarische ingrediënten in de lijn, die Marlou Raatgerink en Hans van Benthem aangaven door de aanwezige een aantal krenten uit de ‘Canon-pap’ voor te schotelen.

De eerste exemplaren werden aangeboden aan twee bijzondere Ootmarsummers. De 102-jarige juffrouw Staverman kreeg als nazaat van rentmeester Dröghoorn een exemplaar aangeboden, maar ook Henk Eweg, de schrijver die de meeste vensters voor zijn rekening nam, werd in het zonnetje gezet. Ook was er aandacht voor een jonge Siepelin, Mrieke Peters, die de prachtige vormgeving van het boek voor haar rekening heeft genomen.

Dankzij de sponsoring van het Rabobank Coöperatiefonds met een bedrag van 4950 euro en de laatste bijdrage van het Schimmelpenninck van der Oyefonds is er ook een belangrijke basis gelegd om dit project financieel tot een goed einde te brengen.

De kersverse voorzitter van de Heemkunde, Nettie Aarnink, stak in haar dankwoord haar trots over de Canon van Ootmarsum niet onder stoelen of banken.

Tot slot werd op prachtige wijze het plaatselijk volkslied Oatmössche gezongen. In de intieme sfeer van de kloosterkapel klonk dit lied gecomponeerd door Fons van Koersveld op indrukwekkende wijze door de gewelven van deze historische plek. Dankzij de voorzangers Harrie Hemmer en Ben van Benthem en organist Herman Koops zorgde deze samenzang voor een waardige afsluiting van een gedenkwaardige gebeurtenis.

Indrukwekkende presentatie Canon