Oriëntatie-avond stamboomonderzoek

Oriëntatie-avond stamboomonderzoek. Op woensdag 26 oktober 2011 verzorgt de werkgroep Genealogie een oriëntatie-avond omtrent stamboomonderzoek.

Genealogieworkshop 2011Deze avond vindt plaats in de basisschool “de Meander” aan de Profietstraat 8 in Ootmarsum, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden de deelnemers op weg geholpen om een start te maken met het uitzoeken van de geschiedenis van de eigen familie, of misschien van een andere familie.

Gedurende deze oriëntatie-avond maakt u kennis met de belangrijkste basisbegrippen van het stamboomonderzoek. Ook de belangrijkste bronnen die er beschikbaar zijn voor het uitpluizen van een stamboom zullen de revue passeren.

Naast wat eenvoudige theorie zal er ook tijd besteed worden aan het werkelijk opzoeken van familiegegevens. Deze gegevens zijn voor een belangrijk deel via internet te vinden, maar er zullen ook een aantal naslagwerken op papier beschikbaar zijn.

Op internet zijn er allerlei gegevens te vinden omtrent geboorte, huwelijk en overlijden. Zeker over de periode vanaf 1811 is er veel informatie aanwezig. In 1811 is er door de toenmalige Franse overheersers van ons land de “Burgerlijke Stand” ingevoerd, waarin iedere geboorte, huwelijk en overlijden werd geregistreerd. Deze vorm van registratie bestaat heden ten dage gelukkig nog steeds, waardoor stamboomonderzoekers al snel in staat zijn om gegevens omtrent de voorouders tot 1811 eenvoudig terug te vinden.

Terugzoeken in de periode voor 1811 is wat complexer. Echter ook over deze periode is inmiddels al heel wat terug te vinden. Tijdens de oriëntatie-avond zal hier nader op worden ingegaan.

Als vervolg op deze avond kan een ieder die graag wat verder wil met zijn of haar stamboom-onderzoek gebruik maken van een gratis cursus “Basiscursus Stamboomonderzoek”. Deze cursus is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), in samenwerking met de Open Universiteit.

De cursus staat gratis online op de website van de Open Universiteit, www.ou.nl. Een ieder kan dan deze cursus in zijn of haar eigen tempo volgen.

Mochten er problemen of vragen zijn bij de activiteiten die er volgens de cursus moeten worden uitgevoerd, dan kan er altijd worden teruggevallen op de kennis die er aanwezig is bij de werkgroep Genealogie. We laten niemand zomaar onnodig “spartelen” bij het onderzoek.
Echter het moet wel duidelijk zijn dat we als werkgroep het werk van een onderzoeker niet overnemen. We helpen de eventuele hobbels die zich onderweg kunnen voordoen weer glad te strijken.

De werkgroep Genealogie hoopt dat er in ieder geval via de zojuist geschilderde route weer meer mensen enthousiast worden om de geschiedenis van hun voorouders te onderzoeken.
Wel willen we graag vooraf weten op hoeveel personen we kunnen rekenen bij de oriëntatie-avond, zodat we hiermee rekening kunnen houden in onze voorbereidingen.

Aanmeldingen bij voorkeur via e-mail b.harink@home.nl of anders op telefoonnummer 0541–292026.
Tot ziens op 26 oktober a.s.

Ben Harink
Coördinator werkgroep Genealogie

Oriëntatie-avond stamboomonderzoek