Donateursavond 2013

Deze avond zal Drs. Hennie Kok een boeiende lezing houden over de lotgevallen van de Twentse – en in het bijzonder de Ootmarsumse dienstplichtigen ten tijde van Napoleon en hoe dit de plattelandssamenleving verstoorde. Napoleon Bonaparte voerde bijna overal in Europa oorlog. Daar had hij veel soldaten voor nodig. Ook uit Nederland, dat van 1795-1813 onder Frankrijk viel. Zijn broer, Lodewijk Napoleon was koning van Holland van 1806-1810.

Donateursavond 2013In 1809 bezocht deze koning, met zijn kabinet, Ootmarsum om na de reformatie de Protestantse Gemeente een bijdrage te schenken voor de bouw van de huidige N.H, kerk. Dit werd onlangs in Ootmarsum, na 200 jaar, in 2009 nog eens uitgebreid herdacht.

Koning Lodewijk Napoleon riep jonge mannen op om voor de keizer te strijden. Dit bleek niet zo eenvoudig, want niemand wilde als “kanonnenvlees”dienen. In 1810 nam Napoleon Bonaparte de macht van onze koning over. Het roer ging om en meteen werd de dienstplicht ingevoerd met zware straffen voor mensen die niet op kwamen dagen. In sommige plaatsen braken rellen uit als de jonge mannen door militairen werden opgehaald. Procentueel gezien waren dienstweigering en desertie in Twente in de Napoleontische periode zeer hoog in vergelijking met de rest van het land. De dienstplicht bestond in ons land van 1810 tot 1996.

Op basis van uitgebreid archiefonderzoek weet hij veel nieuwe wetenswaardigheden aan het licht te brengen en legt hij verbanden tussen de gebeurtenissen op verschillende plaatsen in Twente. Tijdens zijn lezing, zal hij dieper ingaan op de lotgevallen van de dienstplichtigen in het arrondissement Almelo (ongeveer het huidige Twente) in zijn algemeenheid en het kanton Ootmarsum in het bijzonder.

Daarbij komt ook het schandaal van Ootmarsum uitgebreid aan de orde. Zijn verhaal wordt ondersteund met boeiende beelden.

Dhr Kok heeft geschiedenis gestudeerd en heeft 40 jaar als informaticus gewerkt o.a. in Hengelo, Delft, Apeldoorn en Wenen. Hij hoopt volgend jaar te promoveren op het onderwerp: “De invoering van de dienstplicht in Twente (1811-1818). Een sociaal economische benadering.”

Een uiterst interessante lezing voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Twente en Ootmarsum. Heemkunde Ootmarsum hoopt veel van haar leden en donateurs te mogen begroeten.

Introducés zijn ook van harte welkom. De koffie staat klaar en de toegang is gratis.

Donateursavond 2013