Werkgroepenavond 2013

Beste werkgroepleden,

Heemkunde logoHierbij nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse Werkgroepavond op:
– maandag 18 november 2013, 20.00 uur
– bij het Twents Gastenhoes, Molenstraat 22, Ootmarsum.

Voor de pauze willen wij met elkaar van gedachten wisselen over werkgroepactiviteiten en over andere zaken die voor onze vereniging belangrijk zijn.

Na de pauze is het woord aan de werkgroep Archeologie met een presentatie over hun interessante vondsten in de Kloostertuin. U kunt de vondsten ter plekke bekijken.

Om maximaal profijt uit de werkgroepavond te halen vraagt het bestuur dan ook aan elke werkgroep, vóór donderdag 14 november 2013 een beknopt jaarverslag in te leveren, het liefst in digitale vorm (WORD) met daarin de volgende hoofdstukken:
– verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.
– plannen voor het komende jaar.
– gespecificeerde begroting voor het jaar 2014 (de begroting van de vereniging wordt in de ledenvergadering van 2013 ter goedkeuring aangeboden).
– Een actuele ledenlijst van jullie werkgroep (naam, adres en zeker ook e-mail adres).
Het bestuur zal deze verslagen bestuderen en eventueel nadere toelichting vragen op de werkgroepavond.

Aan jullie het verzoek om vóór 14 november a.s.
– het beknopte jaarverslag;
– de begroting en
– de actuele ledenlijst (inclusief email adres) in te leveren bij Nettie Aarnink, mail: VanAtotZ@xs4all.nl

Coördinatoren, willen jullie de datum, tijd en locatie doorgeven aan alle werkgroepleden, zodat zoveel mogelijk actieve leden aanwezig kunnen zijn.

Tot ziens op maandag 18 november 2013.

Werkgroepenavond 2013