Afscheid Ben Heerink

Ben Heerink afscheidEen nieuwe lente een nieuw geluid in Vogelwerkgroep

Afscheid Ben Heerink. Ben heeft na 17 jaar trouwe dienst afscheid genomen als bestuurslid van de Vogelwerkgroep, die valt onder de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en Omstreken. Vanaf 2005 heeft hij deze enthousiaste groep vogelaars als voorzitter geleid. Per 1 maart is hij opgevolgd door Fons Temmink en kent de Vogelwerkgroep in deze nog prille lente een nieuw geluid.

De gaande en de komende voorzitter praten vol passie over hun gezamenlijke hobby. De natuur loopt als een rode draad door hun leven en dus ook het volop genieten van de vogels in deze omgeving. Ben Heerink is door zijn vroegere buurman Jan Tenniglo (boer aan de Almelosestraat), Hennik ten Dam (van het vroegere café in Oud-Ootmarsum) en broer Jos besmet geraakt met het natuur – en vogelvirus. “Van kinds af aan groeide ik op in de natuur. Engels’ tuin, Springendal, Ottershagen, ook toen al kwamen we er regelmatig. Met onze kinderen trokken we er later vaak op uit en de natuur bleef me boeien. In 1998 werd ik gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de Vogelwerkgroep. In die tijd was het allemaal wat ingekakt en telde de groep pakweg 10 leden. Hans van Benthem was toen de voorzitter en samen met onder meer Freddie Mensink en Alwie Olde Hanter hebben we de schouders er onder gezet. Tot 2005 was ik secretaris om vervolgens de voorzittershamer van Hans van Benthem over te nemen. Het ledenaantal groeide gelukkig weer en wat ik als voorzitter heb gedaan is om meer structuren aan te brengen. Concreet betekende dit dat we de jaarlijkse activiteiten vastlegden, uitbouwden en ook terug lieten komen. Zo hebben we in het begin van ieder jaar de Ganzentochten en van februari tot en met juni zijn we druk met inventariseren op het Springendal en de Roezenberg wat er allemaal broedt aan vogels. Tweewekelijks struinen we daar rond en observeren de vogels, kijken de nestkasten na en inventariseren de jonge vogels. Daarnaast hebben we onze vaste excursies naar bijvoorbeeld het Bentheimerwald, Engbertsdijkveen, de eilanden en het Lauwersmeer. Succesvol is ook de Nacht van de Nachtegaal.

Ben Heerink afscheid

Belangrijk is de inzet van de Vogelwerkgroep tijdens de trektellingen, die een goed beeld geven van de vogeltrek via Nederland. En momenteel zijn we bezig om onze bijdrage te leveren aan de Nieuwe Vogelatlas,” vertelt Ben Heerink, “maar naast al deze activiteiten heb ik enorm genoten van de gezelligheid onder elkaar en het heerlijke gekeuvel over de vogels.“

De nieuwe voorzitter Fons Temmink weet terdege wie hij opvolgt en is ook blij dat zijn voorganger Ben Heerink betrokken blijft als lid bij de Vogelwerkgroep. “Ben heeft een prima structuur neergezet binnen de Vogelwerkgroep. Toch heb ik wel een aantal speerpunten, die ik graag gerealiseerd wil zien. Dat moet op een geleidelijke manier, dus zal ik zeker niet alles overhoop gooien, want goede dingen moet je koesteren. Belangrijk voor mij is om de jeugd te interesseren voor de natuur en dus ook de vogels. Letterlijk en figuurlijk vergrijst de Vogelwerkgroep en dus hebben we nieuw elan nodig. Mijn doel is om de bevolking er nadrukkelijker bij te betrekken. Het is statistisch bewezen dat 75% van de Nederlanders slechts 1 tot 2 keer per jaar de natuur intrekt. Dat is natuurlijk bar weinig en dat willen we als Vogelwerkgroep in deze regio graag anders zien. Ook willen we duidelijk maken dat de vogelstand voor bepaalde soorten positief is, maar de totale balans is helaas negatief.

De leefbaarheid voor dieren wordt minder door het steeds meer cultiveren van het landschap. En laat ik duidelijk zijn, ik geef daar niemand de schuld van. Boeren horen in het landschap, net als jagers en natuurliefhebbers en het liefst zie ik een samenwerking om elkaar te versterken. Een boer moet produceren om geld te verdienen, maar als je kunt overleggen dat hij aan de rand van zijn akker wat anders inzaait dat voedsel is voor allerlei dieren, dan kunnen we elkaar daarmee alleen maar helpen. In Brabant werken boeren en natuurorganisaties bijvoorbeeld wel prima samen en dat is een prachtig voorbeeld om dat ook in deze regio te bewerkstelligen.

Mijn streven is om heel kleinschalig de mensen de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Dat kan onder meer door cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en het betrekken van de basisschooljeugd bij allerlei natuurprojecten. Samen met de Vogelwerkgroep wil ik mijn passie ervaren en delen. Wij willen onze visie geven, maar dat wil niet zeggen dat we deze doordrukken. Dus gaan we op zoek naar samenwerking,” geeft Fons Temmink zijn speerpunten weer.

Het afscheid van Ben Heerink als voorzitter van de Vogelwerkgroep ging niet ongemerkt voorbij. Zijn vrouw Truus werd in het ‘afscheidscomplot’ betrokken met de vraag welke vogel is Ben nu? Na overleg kwam iedereen uit op een roodborstje, een opgewekt en behulpzaam vogeltje net als Ben Heerink. Het roodborstje is ook het symbool van hoop en geluk en schoonzus en kunstenares Sophie Heerink is daarmee aan de slag gegaan. Tijdens het afscheid kon het cadeau nog niet worden overhandigd, maar creatief als altijd wist men daar een passend alternatief voor te bedenken.

Sophie Heerink creëerde op een stukje hout op een tak het nestje van een roodborstje met als tekst ‘Nog niet helemaal uitgebroed’. “En dat zijn wij ook nog lang niet,” besluit Fons Temmink, “want als Vogelwerkgroep blijven we broeden om jong en oud te betrekken bij het mooie van de natuur. Iedere keer als we het veld in lopen ervaren we dat iedere dag zijn krenten in de pap heeft. Dat willen we graag delen en die samenwerking met de burgerij zoeken we op.”

Afscheid Ben Heerink