Oorlogsslachtoffers Ootmarsum

Op 4 mei werd het mobiele oorlogsmonument onthuld op het stadhuis van de gemeente Dinkelland. Hierop staan de namen van in totaal 368 slachtoffers, waaronder 86 slachtoffers uit de voormalige gemeente Ootmarsum. Tevens werden de namenboeken met de biografieën van deze slachtoffers per voormalige gemeente gepresenteerd.

Het is de bedoeling om deze biografieën eveneens op de website van de gemeente Dinkelland te presenteren, maar dat zal nog enige tijd duren.
dodenherdenkingIn afwachting daarvan zal een voorlopige lijst met namen en biografieën gepresenteerd worden op de website van de vereniging Heemkunde Ootmarsum en op die van de Ben Morshuis Stichting.

In deze lijst werd als slachtoffer opgenomen personen, die ten gevolge van oorlogsgeweld zijn overleden en die 1) woonachtig waren in Ootmarsum en aldaar zijn overleden; 2) woonachtig waren in de stad Ootmarsum en elders overleden; 3) Elders woonachtig waren, maar in de stad Ootmarsum overleden; 4) geboren zijn of gedurende enige tijd woonachtig zijn geweest in de stad Ootmarsum en alhier of elders zijn overleden.

Deze versie betekent echter niet dat nu een volledig en compleet beeld van alle slachtoffers is gemaakt. Er ontbreken nog persoonsgegevens zoals het verhaal of details achter het slachtoffer, soms de geboortedatum of -plaats, ook ontbreken er foto’s van meerdere slachtoffers.

Indien u informatie of foto’s heeft van (deze) slachtoffers, neem dan contact op met één van de onderstaande adressen, zodat de lijst met biografieën verder kan worden aangevuld of verbeterd.

Het ligt in de bedoeling een digitaal monument te maken, dat recht doet aan al die slachtoffers van oorlogsgeweld door ze een naam en gezicht te geven. Ze te blijven herdenken en ons in te zetten om op scholen deze verschrikkelijke tijd in onze geschiedenis door te geven aan nieuwe generaties.

Hier vindt u de voorlopige namenlijst van oorlogsslachtoffers die ons reeds bekend zijn.

Dank aan allen, die bijgedragen hebben aan het tot stand komen van deze lijst met biografieën. Met name dank aan Mariët Blokhuis, die zeer veel informatie verschaft heeft en aan de Ben Morshuis Stichting.

Ben Harink
Fons Temmink

Werkgroep genealogie van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum.
Correspondentieadres:
fonstemmink@hotmail.com
Tel.: 0541-296398
b.harink@vodafonethuis.nl
Tel.: 0541-292026

Oorlogsslachtoffers Ootmarsum