Vogeltrektellingen 2015

Graspiepers op één bij tellingen Vogelwerkgroep Ootmarsum

VogeltellingWaar de spreeuw landelijk gezien de koppositie innam tijdens de vogeltrektellingen, 2015 daar telden de leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum de graspiepers als meeste. Deze zaterdag 3 oktober leek bij voorbaat een uitstekende dag te zijn om de trekvogels goed te kunnen observeren, maar het bleef relatief rustig op de telpost in Ottershagen. Dat gold niet alleen voor de Ootmarsumse vogelaars, maar ook landelijk gezien was er ‘weinig trek’ in de lucht.

Blauwe Kiekendief

Interessante soorten

Ondanks de lage aantallen heeft de Vogelwerkgroep nog wel een aantal interessante soorten gezien. Een juveniel vrouwtje blauwe kiekendief bleef een tijdje rondom de telpost hangen. Ook werden de vogelaars getrakteerd op 2 kemphanen, die een tijd vlak voor hen in het weiland verbleven. Ook het paapje, Roodborsttapuit en de tapuit waren in het gebied aanwezig. De ijsvogel kwam ook nog tot drie keer toe langs vliegen. Een bijzondere trekvogel was wel de duinpieper. Rond 15.00 uur kwam de vogel recht over de telpost vliegen. De vogel liet zich herkenbaar zien en goed horen.

In totaal heeft de Vogelwerkgroep Ootmarsum maar 738 trekvogels geteld. In totaal zijn 41 soorten waargenomen. De top 5 was: 1, graspieper (181), 2, vink (107), 3 grauwe gans (85), 4 spreeuw (82), 5 Kolgans (40)

Blauwe Kiekendief

Foto’s zijn van Robert Westerhof en Caspar Kouijzer

Vogeltrektellingen 2015