Excursie archeologisch depot Deventer

Excursie archeologisch depot DeventerExcursie archeologisch depot Deventer. Het bestuur van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum heeft het plan opgevat om dit voorjaar een bezoek te gaan brengen aan het archeologisch depot in Deventer.

Het Oversticht vervult al jaren de provinciale taak voor het beheer en ontsluiten van ons archeologisch erfgoed. In dat kader beheert deze organisatie het archeologisch depot, waar het overgrote deel van alle bodemvondsten van Overijssel is ondergebracht. Een depot is een plek waar dingen bewaard worden; het is dus geen museum.

Het depot is ondergebracht in een uit 1899 stammende graansilo, dat is aangewezen als rijksmonument; een prachtig voorbeeld van hergebruik van industrieel erfgoed.

Het bezoek aan het archeologisch depot staat gepland voor woensdag 13 april en we worden om 14.00uur in Deventer verwacht. De deelnemers krijgen een rondleiding van ruim een uur, waarbij uiteraard specifiek stil zal worden gestaan bij de vondsten uit en nabij Ootmarsum.

Belangstellenden voor deze excursie kunnen zich via e-mail aanmelden bij Gerard Hassink: gjahassink@hotmail.com.
De omvang van de bezoekersgroep is gemaximaliseerd op 30 personen; deelname in volgorde van aanmelding.
Deelname is gratis en het vervoer geschiedt met eigen auto’s.

Excursie archeologisch depot Deventer