Fundering blootgelegd

Bij het vernieuwen van de riolering in de Markstraat, is de fundering blootgelegd van een voormalig klooster uit de 15e eeuw.

Fundering blootgelegd