Euro Birdwatch 2016

Leden Vogelwerkgroep Ootmarsum op hun post

Euro BirdwatchHet najaar is aangebroken en dus is het tijd voor de vogeltrek. Het is misschien wel één van de meest spectaculaire natuurfenomenen. Deze trek van allerlei soorten vogels nadert haar hoogtepunt. Ook de leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum staan deze weken op hun post.

Veldleeuwerik

Afgelopen zondag is ook deze groep met enthousiaste vogelaars begonnen om te tellen in Ottershagen en op de Roezenberg. Uit ervaring is gebleken dat juist op deze locaties veel te zien is aan trekvogels, die overkomen. Vaak vliegen ook zeldzame vogelsoorten over en dat maakt het voor de liefhebbers toch wel heel bijzonder. Tijdens deze eerste telling waren het met name zanglijsters, graspiepers en boerenzwaluwen, die overvlogen.

Spreeuwen

Euro Birdwatch 2016

Op zaterdag 1 oktober maakt de Vogelwerkgroep Ootmarsum ook weer onderdeel uit van de Euro Birdwatch. In geheel Europa trekken tienduizenden vogelaars er op uit om vogels te zien en te tellen. In Nederland zijn er zo’n 150 groepen, die meedoen. Op deze zaterdag zijn de Ootmarsumse vogelaars te vinden in Ottershagen aan de Kerspelweg. Van daaruit hebben ze een mooie zichtlocatie en kan men al vanaf ver de vogels zien aankomen en overtrekken. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om mee te tellen of gewoon om een kijkje te nemen. Iedereen is van harte welkom. De vogelaars beginnen om 7.30 uur en zijn tot ongeveer 14.00 uur op hun post in het natuurgebied Ottershagen.

Buizerd

Meer info staat ook op : www.naturetoday.com

Euro Birdwatch 2016