Donateursavond 2016

Harm Smeenge

Ir. Harm Smeenge geeft op donderdag 20 oktober 2016 een lezing over de landschapsgeschiedenis van Noordoost-Twente met accent op de Ootmarsumse stuwwal, het grensgebied van Beuningen en De Lutte en de broekgebieden van Agelo en Volthe.

De lezing zal plaatsvinden in Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum en begint om 20.00 uur. De lezing is georganiseerd voor de donateurs en leden van de vereniging Heemkunde. Omdat de inhoud een veel breder publiek zal aanspreken is iedereen welkom.

Harm Smeenge is een landschapsecoloog/historisch ecoloog en werkzaam bij de Unie van Bosgroepen. Tevens werkt hij aan een historisch ecologisch promotieonderzoek over de wisselwerking tussen mens en landschap in Noordoost Twente, in de afgelopen 10.000 jaar. Om dit op een verantwoorde manier te kunnen doen houdt hij zich bezig met de aard- en levenswetenschappen (o.a. geologie, bodem, ecologie, paleo-ecologie) en menswetenschappen (o.a. archeologie, historische geografie, sociaal economische geschiedenis, toponiemie). Zijn onderzoek bestaat uit een combinatie van bureau- en veldonderzoek. Hij werkt nauw samen met specialisten van diverse universiteiten en amateuronderzoekers in Twente (en dat biedt een mooi perspectief voor leden van historische kringen in Twente).

Het wordt een boeiende avond op 20 oktober as. Dhr Smeenge zal vertellen over de wisselwerking tussen de mens en het landschap in Noord Oost Twente in de afgelopen 10.000 jaar. Bijzondere onderwerpen die in zijn verhaal zijn opgenomen zijn:

  • Middeleeuwse ontginningen op de stuwwal, vernatting op lokale schaal
  • Middeleeuwse wegen en routes met hun effect op het landschap op lokale en regionale schaal
  • Verdwenen veengebieden in de grensstreek
  • De plaggenlandbouw geen 1000 jaar oude potstalcultuur
  • De Hunenborg, impressie van de opgraving en nog uit te werken stappen (zie ook zijn publicatie in het jaarboek Twente van 2015).
  • Vragen over de ontginningsgeschiedenis van de broekgebieden, o.a. de Hollandse graven.

Tijdens en ook na afloop van zijn lezing zal dhr Smeenge graag met de aanwezigen enkele vragen bespreken en kennis uitwisselen.

Ook benieuwd naar aanpak van deze onderzoeker en zijn eerste resultaten? Ook Harm is nieuwsgierig naar wat u kunt bijdragen. Kom dan op 20 oktober naar Hotel van der Maas.

Iedereen is welkom!


Donateursavond 2016