Archeologisch onderzoek voormalig Hotel De la Poste

Op dinsdag 6 juni 2017 is er een begin gemaakt met het archeologisch onderzoek in het voormalig Hotel De la Poste. Onder leiding van de archeologen Hans oude Rengerink en Thomas Spitzer van Laagland Archeologie bood zich een unieke gelegenheid aan voor de leden van de werkgroep Archeologie om eens inpandig in hartje Ootmarsum te assisteren.

Archeologisch onderzoek voormalig Hotel De la PosteArcheologisch onderzoek voormalig Hotel De la Poste

Binnen in het pand zijn langs de linker buitenmuur een aantal sleuven gegraven waaruit verschillende perioden van bewoning naar voren zijn gekomen. Interessante lagen tekenden zich af op het profiel van de zijwanden. Ook kwamen er potscherven, glas en een aantal muntjes tevoorschijn.

Archeologisch onderzoek voormalig Hotel De la Poste
Een mooi vlak keldervloertje zag na jaren het daglicht weer

Archeologisch onderzoek voormalig Hotel De la Poste

Archeologisch onderzoek voormalig Hotel De la Poste