Jeugdnatuurclub start nieuwe seizoen aan de waterkant

Jeugdnatuurclub start nieuwe seizoen aan de waterkantNu de zomervakantie voorbij is, heeft ook de Jeugdnatuurclub de draad weer opgepakt. O.l.v. 4 begeleiders en 2 moeders gingen er 16 jeugdleden op pad, weliswaar zonder een paar “afgezwaaide” leden, maar ook met fris jong bloed.

Jeugdnatuurclub september 2017Op deze prachtige herfstmiddag waren we, evenals vorig jaar, weer welkom op Hoeve Springendal van de fam. Brunninkhuis. Op deze unieke locatie hadden we vooral oog voor de grote vijver en het bijbehorende plasdras gebied, want ook deze keer stonden er waterdiertjes op het programma. Met schepnetjes, steel- en potloepjes, plastic bakken en zoekkaarten met info en afbeeldingen van waterdiertjes ging de jeugd, na een korte uitleg, in tweetallen aan de slag. Een uur lang werd er langs de waterkant “gejaagd” op vooral de kleine diertjes in het al gauw troebele water. De ah’s en oh’s waren niet van de lucht als er weer iets in het schepnetje bewoog.

Jeugdnatuurclub september 2017Alle gevangen diertjes werden verzameld in 2 grote plastic bakken met redelijk schoon water en van daaruit waren ze gemakkelijker te determineren. Tegen 16:30 uur werd de balans opgemaakt en de “buit” viel met 22 soorten beslist niet tegen: schaatsenrijdertje, watersalamander, duikwants, moerassprinkhaan, zwemwants, schrijvertje, waterspin, bootsmannetje, dikkopje, geelgerande watertor, larve van de geelgerande watertor, watervlo, larve schrijvertje, haftelarve, waterschorpioen, steekmuglarve, vlokreeftje, zoetwaterpissebed, groene kikker, bruine kikker, heikikker en libellelarve. Deze soortenrijkdom geeft wel aan hoe goed de waterkwaliteit op en rond Hoeve Springendal is !!!

Een beetje moe, wat modderig en vooral met natte voeten ging het weer huiswaarts en tegen 17:00 uur waren we weer terug op de parkeerplaats bij de Schalm.

Foto’s: Harry Wolbers

Meer foto’s op de website van InEnOmOotmarsum.

Jeugdnatuurclub start nieuwe seizoen aan de waterkant