Vogels tellen in Ottershagen

Vogels tellen in OttershagenElk najaar tellen vogelaars in Europa de trekvogels. Het is een ongekend fenomeen, want in deze tijd van het jaar verplaatsen miljoenen vogels zich. Het overgrote deel kiest een zuidelijke richting en overwintert in landen als Spanje, Frankrijk, Italië en in delen van het werelddeel Afrika. Anderen kiezen meer een westelijke richting en strijken neer in Engeland en Ierland. Uit Nederland vertrekken vogels, maar langzamerhand verschijnen in ons landje de wintergasten en als de winter zacht blijft, blijven ook nog de nodige vogels in Nederland, zolang de voorraad (het voedsel) strekt.

SteppenkiekediefDe leden van de Vogelwerkgroep van de Heemkunde staan inmiddels ook al jaren met hun verrekijkers en telescopen op de trekposten. Het trektellen is dit jaar op zaterdag 30 september en vanaf 7:15 uur is de Vogelwerkgroep paraat in de Ottershagen. Een paar honderd meter voorbij de Vogelkijkhut aan de Kerspelweg is hun stand- en zitplaats van waaruit ze de vogels observeren en tellen. Een aantal van hen is daar een kei in, want een leek ziet en hoort nog niets, terwijl deze vogelaars al de aandacht vestigen op het geluid om even later in sneltreinvaart de aantallen door te geven. Het is enerverend om zo’n telling mee te maken en belangstellenden zijn dan ook van harte welkom op deze post om zich te laten informeren over de trekvogels. Bij goed trekweer kunnen dat er duizenden zijn. De leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum bemensen de telpost tot pakweg 15:00 uur op deze Euro Birdwatch 2017 (afhankelijk van de weersomstandigheden!).

Het blijft voor de leden van de Vogelwerkgroep Ootmarsum niet alleen bij deze ene zaterdag, want de komende weken zullen ze vaker op deze plek te vinden zijn en een aantal verblijven soms ook bij de Sterrenwacht of op de Roezenberg. Het jaarlijks tellen is van groot belang om zo de vogelstand in de gaten te kunnen houden, want de aantallen per jaar worden natuurlijk nauwkeurig met elkaar vergeleken.
Zaterdag 30 september vanaf 7:15 uur wordt er door de Ootmarsumse Vogelwerkgroep geteld en belangstellenden blijven zeer welkom om een kijkje te komen nemen.

Vogels tellen in Ottershagen