Werkgroepenavond 2017 bij de Wiemsel

Werkgroepenavond 2017 bij De WiemselOp 27 november 2017 vond de jaarlijkse werkgroepenavond van de Heemkunde Ootmarsum plaats. Het is de bijeenkomst waar alle werkgroepen bij elkaar komen om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten waarmee zij bezig zijn en de plannen voor het komende jaar te presenteren. Dit jaar vond deze werkgroepenavond plaats in Hotel De Wiemsel. Zoals gebruikelijk was er van elke werkgroep een afvaardiging, die het werk van de werkgroep via een presentatie uiteenzette.

Genealogie

Werkgroepenavond 2017, Genealogie, Jan BossinkJan Bossink is sinds kort de nieuwe voorzitter en volgt daarmee Ben Harink op die wegens omstandigheden helaas niet aanwezig kon zijn.

Werkgroepenavond 2017, Genealogie, Jan Bossink

Jan Bossink geeft een samenvatting van de projecten die de werkgroep genealogie momenteel onderhanden heeft:

Bibliotheek

Henk GeerdinkHenk Geerdink geeft een resumé van het werk van de bibliotheek werkgroep. Dit heeft voornamelijk in het teken gestaan van de restauratie van het Molenhuisje en het daardoor niet beschikbaar zijn van de computer waarop de index opgeslagen. Ook de boeken zelf waren ruim een jaar opgeslagen in het klooster. Het weer uitpakken en inrichten van de bibliotheek kost veel tijd en energie.

Daarnaast wordt een begin gemaakt met een collectie van oude spullen, waaronder kleren van vòòr 1920, waarvoor hij graag een opslagmogelijkheid wenst.

Jaarboekje

Marlou RaatgerinkNamens de werkgroep Jaarboekje vertelt Marlou Raatgerink over de voortgang van het samenstellen van het Jaarboekje 2018. Zoals altijd zit dit weer vol verrassende verhalen. Begin volgend jaar is de presentatie hiervan!

 

 

Foto en film werkgroep

Mijn stad mijn dorpJan Raatgerink geeft een demonstratie van de Beeldbank, waarop inmiddels ruim 14000 foto’s verzameld zijn. Er wordt druk gewerkt aan het oplossen van een aantal foutjes en ook zal er ruimte komen voor het opslaan van de index van de bibliotheek.

Jan stelt voor om twee beeldschermen in het Molenhuisje te vervangen door breedbeeld schermen en tevens de financiële middelen beschikbaar te stellen om een laptop te kunnen vervangen.

Natuurwerkgroep

Maria HunderMaria Hunder vertelt namens de werkgroep Natuurstudie, wat zij het afgelopen jaar hebben beleefd.  Per fiets en te voet brengen zij bezoeken aan diverse natuurgebieden.

Maria Hunder, natuurstudie

In Twente uitgestorven planten blijken hier inmiddels toch weer voor te komen en ook zijn andere zeldzame planten gesignaleerd.

De werkgroep heeft verder enkele presentaties verzorgd en levert bijdragen aan het jaarboekje.

Vogelwerkgroep

Robert Westerhof, vogelwerkgroepNamens de vogelwerkgroep vertelt Robert Westerhof enthousiast welke aparte vogels de werkgroep heeft waargenomen en vooral op de foto heeft weten vast te leggen.

De werkgroep houdt enkele malen per jaar een inventarisatie op het Springendal en Ottershagen.

Robert Westerhof, Boerenzwaluwen

Naast het vastleggen van prachtige beelden heeft de werkgroep vorig jaar een Jeugdnatuurclub opgericht. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met de Natuurwerkgroep.Robert Westerhof, Springendal

Ongeveer 20 kinderen nemen deel aan de activiteiten van deze club. De enthousiaste begeleiders gaan een tiental keer de natuur in op ontdekkingstocht.

Archeologie

Hans Oude Rengerink, ArcheologieHans Oude Rengerink schetste een beeld van een werkgroep waar het lastig is geschikte “onderwerpen” te vinden. Er kan niet zomaar ergens “gegraven” worden.

de la Poste

Het laatste project was bij de start van de renovatie van Hotel de la Poste, waar interessante archeologische bevindingen zijn gedaan.

 Website

Jeugdnatuurclub op safariOp 1 januari is de nieuwe website van de vereniging in gebruik genomen. Herman Steigstra, webmaster en bouwer van deze website, geeft een korte rondleiding in de vorm van een aantal highlights:

  • De Jeugdnatuurclub die een eigen plekje heeft
  • De bibliotheek, waarvan de index van alle boeken, inclusief de jaarboekjes online staat.
  • Een tiental artikelen van de hand van Henk Eweg over historische gebouwen en hun geschiedenis.

Genealogie Database Heemkunde OotmarsumInmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het project van de werkgroep Genealogie: de Genealogische Database van Ootmarsum. Via deze database kan eenieder straks zoeken naar zijn of haar voorvaderen vanaf 1811, het jaar waarop de burgerlijke stand werd ingevoerd.

Afsluiting

Nettie Aarnink, voorzitter Heemkunde OotmarsumDe bijeenkomst wordt afgesloten door onze voorzitter, Nettie Aarnink. Zij sprak een dankwoord uit aan de sprekers en aanwezigen. Helaas waren de werkgroepen Geschiedenis en Dialect en Folklore verhinderd op deze avond.

Het was een zeer nuttige en informatieve avond!

Werkgroepenavond 2017 bij de Wiemsel