Levendige ledenvergadering 2018

Levendige jaarvergadering 2018De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum leverde tal van gesprekspunten op en dat zorgde voor een levendige bijeenkomst. De Heemkunde is volop actief op meerdere terreinen en dat bleek al uit het openingswoord van voorzitter Nettie Aarnink. “We hebben een paar mooie hoogtepunten mogen beleven met de presentatie van het prachtige Jaarboek 2018, de opening van de Muur op de Kuiperberg en de renovatie van ‘onze residentie’ Het Molenhuisje. Complimenten ook aan Rob Meijer, die de Commandeurskamer een zeer passende nostalgische saus heeft gegeven” leidt de voorzitter de vergadering in.

De penningmeester aan het woordDe jaarverslagen van secretaris en penningmeester kwamen aan de orde.

Waterschade klooster

Penningmeester Arie Semmekrot liet in zijn financieel overzicht nog wel een opmerkelijke post zien. Tijdens de restauratie van het Molenhuisje is een groot deel van het archief van de Heemkunde naar het klooster gebracht. En juist daar is er waterschade ontstaan met als gevolg dat het nodige foto- en boekenmateriaal onherstelbaar beschadigd is. “De verzekering keert een deel van de schade uit, maar een aantal foto’s en fotoboeken, en ook andere boekwerken zijn verloren gegaan en dat is niet in geld uit te drukken” laat de penningmeester weten.

Gerard Hassink treedt af

Na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten stelde Gerard Hassink zijn functie ter beschikking. De voorzitter roemde de scheidende Hassink voor zijn enorme inzet. “Je kende de ‘spelonken’ van het gemeentehuis en je was lid van de Jubileumcommissie, die ons jubileum zoveel uitstraling heeft gegeven. Als lid van de redactie van het Jaarboek was je ook bij de gouden uitgave betrokken en als ceremoniemeester speelde je een waardevolle rol bij de onthulling van de muur op de Kuiperberg. En met je verhaal over ‘De Poal’ ben je wereldberoemd geworden. Gerard bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.” Er is nog geen definitieve opvolger, maar Jurgen Lohuis heeft te kennen gegeven een tijdlang mee te willen draaien om vervolgens een keuze te maken.

‘Kloosterbrief’

De Heemkunde heeft samen met de Ben Morshuisstichting een brief geschreven naar het college en de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen en hun lijsttrekkers over de invulling van het klooster.

Nettie AarninkWij willen samen met de BMS heel graag in de L-vleugel van het klooster een interactieve cultureel-historisch werk – en ontmoetingsruimte creëren. Wij denken aan de ontwikkeling van een Stadsarchief c.q. Stadsmuseum. We hebben vele gesprekken gevoerd met meerdere wethouders en ambtenaren, maar steeds worden we geconfronteerd met terugtrekkende bewegingen van de gemeente.

Elke zichzelf respecterende kern in de wijde omtrek in Twente heeft een Kulturhus of ontmoetingsruimte voor diverse maatschappelijke groepen en verenigingen. Alleen Ootmarsum niet. Op het MKB debat liet wethouder Benno Brand weten dat het klooster verkocht wordt. Weg kans op stadsmuseum, weg kans op een interactieve ontmoetingsruimte voor jong en oud. Weg kans om jonge vormgevers te binden, weg kans om een nieuwe frisse wind door een historische en springlevende vereniging te laten waaien. Wij vragen om een standpunt en doen een dringende oproep om een deel van het klooster af te splitsen voor het maatschappelijk project: Stadsmuseum” licht Nettie Aarnink de brief verder toe.

Stadsdichter

Freddy MensinkMarian oude Elbrink - van der AaDe voorzitter maakte als laatste onderdeel van de vergadering bekend dat Ootmarsum een nieuwe stadsdichter heeft: Freddy Mensink, die daarmee Marian oude Elberink – van der Aa opvolgt. Elders op deze website vindt u het verslag hiervan.

Hotel de la Poste

Evert Jan KrouwelNa de pauze was er een lezing over het hotel de la Poste. Deze werd verzorgd door Hans Oude Rengerink en Evert Jan Krouwel. Het voormalige hotel, nu eigendom van Traute en Harrie Oude Weernink, wordt geheel gerestaureerd. Op de benedenverdieping komt een schoenenzaak, terwijl op de bovenverdieping appartementen worden gerealiseerd.

Hans oude RengerinkDe boeiende lezing zorgde voor een prachtig relaas over het verhaal achter de muren van dit historische pand. Maar daarover hopelijk later wat meer op deze site.

Al met al werd het dus een levendige vergadering van de Heemkunde, die werd afgesloten met een na borrel om nog eens gepassioneerd over de gepasseerde onderwerpen van deze avond te praten.

De onderzoeksrapporten zijn inmiddels te downloaden vanaf deze website:

Rapport geschiedenis De la Poste

Archeologisch rapport De la Poste

Tekst: Peter Baanstra
Foto’s Herman Steigstra

Levendige ledenvergadering 2018