Het verhaal van Hotel de la Poste

Het verhaal van Hotel de la Poste
Onder de titel Het verhaal van Hotel de la Poste gaf Evert Jan Krouwel tijdens de ledenvergadering een presentatie over het voormalige Hotel Evert Jan Krouwelde la Poste. Hij nam ons daarbij mee in de ontwikkeling van de locatie en ontstaansgeschiedenis van dit markante pand. Ook besteedde hij aandacht aan de subsidieregeling “Het verhaal van Overijssel”, dat een aantal kwaliteitseisen stelt aan het archeologisch onderzoek, de story-telling van het pand en natuurlijk de restauratie zelf.

Een essentiële boodschap is dat feitelijk elk pand in Ootmarsum binnen de wallen bij een restauratie zo onderzocht kan worden. Dat is de enige manier om goed vat te krijgen op de vroegste ontwikkeling van Ootmarsum tot de kaart van Jacob van Deventer uit 1560/1561, aldus Evert Jan Krouwel.

Evert Jan is werkzaam bij Krouwel Consultancy (herbestemming, gebiedsgerichte ontwikkeling, waardenstelling, bouwbegeleiding monumentale gebouwen).

Het verhaal van Hotel De la Poste

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de nieuwe eigenaar van het pand: Harry oude Weernink. De bevindingen van dit onderzoek hebben geleid tot het uitgebreide rapport Het verhaal van Hotel De la Poste, dat  door Oude Weernink ter beschikking is gesteld aan de vereniging Heemkunde Ootmarsum. Dit rapport treft u hieronder aan. Via de pijltjes bladert u er doorheen. Veel leesplezier!

Het verhaal van Hotel De la Poste
Het verhaal van Hotel de la Poste