Siepelmarkt in Oatmöske

Siepelmarkt in Oatmöske

’s morns heel vroog al reuring in de stad
De meeste leu ligt dan nog plat,
De eerste kinner hebt hun stie a vunnen,
Pa en ma bint a drok met oetpakken begunnen
Van prullaria woar ze völ te völ van hebt,
Zodat ’t non ne de Siepelmarkt wördt slept
Gewiekste koopleu die nich lang wocht,
Hebt de eerste spullen a oet’n kattenbak van’n auto kocht !

Gierzwaluwen bovven de Hervormde Kèrk,
An de Ganzenmarkt bint völ vriejwilligers an’t wèrk
Want bie Ons Gebouw a vroog op’n dag,
Het eerste pankokenbeslag.

Oaweral kröampkes, van alles te koop
En der komp mie toch völ leu tehoap !
Ie preuft het verleden, de nostalgie
Zölfs brulften-neugers bint der bie
Met trekbuul, völ gezang, en dans
Boerendaansers met kleppernde kloomp en sjans

Bie Ons Gebouw, vriejwilligersgelach
Want het geet harstikke mooi met ‘t pankokenbeslag

Maandenvlechters, stroopwafelbakkers,
Goarenspinners, hoaltbewèrk-hakkers,
Kaantklossers en de kloompenmaker
Met de veldwachter, as een soort bewaker
Van al dat vroger dagelijks gebeuren,
Da’j hier nog zo mooi kunt zeen en heuren.

Parkeerplaatsen vol, gezelligheid troef,
Bie Ons Gebouw löp der één met nen witten toef,
Den hef a zwat ’n helen dag,
In zien hoar dat pikkerige pankokenbeslag.

En as dan teggen ’n deuster de lechten an wördt stökken,
De meeste vrumden wier bint vertrökken
Is het feest vuur jong en old op ’n ean van’n dag
Ok vuur de vriejwilligers van ’t pankokenbeslag.

Freddy Mensink, juli 2018

Siepelmarkt in Oatmöske