Freddy Mensink geïnspireerd door Siepelmarkt

Siepelmarkt
Leden van de hervormde gemeente bakken tijdens de Siepelmarkten pannenkoeken in een kraam naast Ons Gebouw. De opbrengst komt ten goede aan de N.H. kerk. V.l.n.r. Harm Kruit, Johanna Lohuis, Dientje Molendijk, Jan Lohuis (erachter), Sinie Flims, Diny Woudstra, Trijntje Altena Bron: Beeldbank Heemkunde Ootmarsum

Onze stadsdichter Freddy Mensink liet zich inspireren door het jaarlijks evenement dat onlosmakelijk met Ootmarsum is verbonden: de Siepelmarkt. En dat al bijna 50 jaar. Met zijn gedicht pakt hij een verrassende invalshoek. Eer wie eer toekomt: de vrijwilligers. En hoe toepasselijk de foto van de pannenkoekenbakkers die onze werkgroep fotoarchief tevoorschijn toverde uit onze beeldbank.

 

Lees hier alle gedichten van onze stadsdichters

Siepelmarkt in Oatmöske

’s morns heel vroog al reuring in de stad
De meeste leu ligt dan nog plat,
De eerste kinner hebt hun stie a vunnen,
Pa en ma bint a drok met oetpakken begunnen
Van prullaria woar ze völ te völ van hebt,
Zodat ’t non ne de Siepelmarkt wördt slept
Gewiekste koopleu die nich lang wocht,
Hebt de eerste spullen a oet’n kattenbak van’n auto kocht !

Gierzwaluwen bovven de Hervormde Kèrk,
An de Ganzenmarkt bint völ vriejwilligers an’t wèrk
Want bie Ons Gebouw a vroog op’n dag,
Het eerste pankokenbeslag.

Oaweral kröampkes, van alles te koop
En der komp mie toch völ leu tehoap !
Ie preuft het verleden, de nostalgie
Zölfs brulften-neugers bint der bie
Met trekbuul, völ gezang, en dans
Boerendaansers met kleppernde kloomp en sjans

Bie Ons Gebouw, vriejwilligersgelach
Want het geet harstikke mooi met ‘t pankokenbeslag

Maandenvlechters, stroopwafelbakkers,
Goarenspinners, hoaltbewèrk-hakkers,
Kaantklossers en de kloompenmaker
Met de veldwachter, as een soort bewaker
Van al dat vroger dagelijks gebeuren,
Da’j hier nog zo mooi kunt zeen en heuren.

Parkeerplaatsen vol, gezelligheid troef,
Bie Ons Gebouw löp der één met nen witten toef,
Den hef a zwat ’n helen dag,
In zien hoar dat pikkerige pankokenbeslag.

En as dan teggen ’n deuster de lechten an wördt stökken,
De meeste vrumden wier bint vertrökken
Is het feest vuur jong en old op ’n ean van’n dag
Ok vuur de vriejwilligers van ’t pankokenbeslag.

Freddy Mensink, juli 2018

Freddy Mensink geïnspireerd door Siepelmarkt