Eerste exemplaar Jaarboek Heemkunde voor Anny Reinders

Eerste exemplaar Jaarboek Heemkunde voor Anny ReindersNiemand minder dan Anny Reinders ontving uit handen van Ine Hulsman, redactielid van het Jaarboek Heemkunde, het eerste exemplaar. Dat heeft alles te maken met de vele verdiensten, die de voormalige juffrouw van de Jozefschool voor de gemeenschap in Ootmarsum heeft betekend.

Tijdens een sfeervolle avond in Gasterij Oatmössche werd het 36e Jaarboek gepresenteerd. Voor een volle zaal was het Marlou Raatgerink, die dus voor de laatste keer het Jaarboek 2019 met vele prachtige en afwisselende bijdrages voor het voetlicht bracht. Het boekwerk kent een keur aan verhalen, die allemaal voorzien zijn van bijpassende en vaak verrassende foto’s.

Dergelijke foto’s zijn bijvoorbeeld al van grote waarde in het openingsverhaal in het jaarboek over de Denekamperstraat van weleer. De werkgroep Foto- en Filmarchief tekende voor deze in het oog springende bijdrage met foto’s, die iedereen met eigen ogen zou moeten zien. Fons Temmink, namens de Natuurstudiegroep en de werkgroep Genealogie, zorgde voor twee leerzame en informatieve bijdrages. Over mossen, waar velen langslopen of zelfs hun voetstappen zetten zonder het in de gaten te hebben, is een onderwerp dat prachtig is uitgelicht. En dat geldt ook voor de Crudenmannen van weleer, die uitgegroeid zijn tot de later apothekers. In dit verhaal Marlou Raatgerinkwordt ook duidelijk dat Ootmarsum lang heeft moeten wachten op haar eerste apotheek van de familie Schepers. Een korte, maar bondige bijdrage is van de zeer gewaardeerde schrijver Gerard Broekhuis met als titel ‘Wasdag’. Een verhaal dat boeit van het eerste tot en met het laatste woord. Dat geldt ook zeker voor het verhaal over de ‘Veiling inboedel van het Huis Ootmarsum’.

Henk Eweg is natuurlijk degene, die daar alles van weet en zich helemaal heeft ingelezen in het Commanderie archief en deze bijdrage geeft opnieuw een stukje historie prijs.

Een geheel ander onderwerp is de waterscheiding bij Ootmarsum. Redactielid Gerard Hassink verdiepte zich daarin en samen met Bas Worm en Gerard Davina laat hij de lezer weten dat de waterscheiding bij Ootmarsum, nabij de klootschietbaan van de Brink, onderdeel uitmaakt van de grote Twentse waterscheiding. Niet voor niets worden de Dinkel en Regge genoemd. Gerard Hassink leverde ook de bijdrage over ‘De Wacht’ in Neuenhaus. Ootmarsum kent de Nachtwacht, maar de noaber aan de andere kant van de grens heeft ook een dergelijk gebruik. Heel bijzonder om dit verhaal, pakweg 15 kilometer van de Siepelstad vandaan, te lezen.

Redactie jaarboekjeIn dit jaarboek heeft Gerard Hassink, samen met Rob Meijer, de onderste steen boven laten komen over de Commanderie. Ook deze bijdrage werpt toch weer het belang op van de opgravingen, die in 2014 plaatsvonden en verder uitgewerkt worden in het verhaal van archeoloog Hans Oude Rengerink, ‘Stenen, bakstenen en scherven’ over de verschillende vondsten uit deze periode dat Ootmarsum toch een bestuurlijk centrum is geweest.

Het jaarboek bestaat natuurlijk niet alleen uit een greep uit de historie. Robert Westerhof wist ‘Het jonge grut’ in het vizier te houden en dat leverde niet alleen een boeiend verhaal, maar, gelet op zijn kwaliteiten als fotograaf, ook prachtige foto’s op. De natuur komt nadrukkelijk aan bod en met name het beleid voor wat betreft Natura 2000 dankzij Fons Eysink. ‘Natura 2000 op de stuwwal van Ootmarsum’ geeft een objectief beeld over dit natuurbeleid dat zijn voors en tegens heeft. Voor Karel Tijhuis betekent de natuur heel veel en zijn gedicht over Ottershagen als Paradijsje zegt heel veel.

Ine HulsmanEen onderdeel om bij stil te staan. Ine Hulsman stond stil bij de bijzondere werken van Berend Seiger. De meesten zijn bij het grote publiek bekend, maar het verrassende is wel dat er in Ootmarsum ook nog beelden van deze kunstenaar staan, die lang niet bij iedereen bekend zijn. Zijn oeuvre passeert de revue in het verhaal over ‘De beelden van Berend Seiger’.

Beelden in de R.-K. kerk zijn voor Jan Rosenhart nog altijd een inspiratiebron om over te schrijven. Dit keer behandelt hij de Bijbelse figuren op de Retabel van het altaar. Een hele andere insteek heeft het verhaal over emigreren. Marlou Raatgerink verhaalt in dit jaarboek over Canada met haar onbegrensde mogelijkheden en dat wordt direct gevolgd door de belevenissen van Frans Lohuis en Marie Pikkemaat naar dit land in Noord-Amerika. Unieke belevenissen, maar het geeft ook een inkijk wat voor gevolgen een dergelijke ingrijpende beslissing heeft.

Peter BaanstraIngrijpend voor Ootmarsum bleek ook de visie van Gerard Hulsink. Deze Siepel heeft veel voor het stadje betekend en een ode aan hem is geschreven door Peter Baanstra. Tevens maakte hij het Pröätke met Anny Reinders. Een bijzonder verhaal met een vrouw, die geboren en getogen is in Ootmarsum en vanuit de binnenstad alle tradities in het stadje heeft leren kennen. Maar ook daarnaast heeft ze zich volledig ingezet als juf, later als vrijwilligster op velerlei terreinen en ook nog eens vele andere facetten leren kennen als genieten van de natuur, van vakantiereizen en het bezoeken van concerten.

Het jaarboek kent als afsluiting de Kroniek met de belangrijkste gebeurtenissen uit 2018. Ine Hulsman hield daarvoor alles bij en zij gebruikte daarvoor mede de knipselkrant, die verzorgd wordt door Ans ter Huerne.

Nieuwsgierig geworden om dit jaarboek te lezen? Bij Jos en Sylvia Brummelhuis en in de winkel van het Openluchtmuseum is het boekwerk te koop.

Foto’s Caspar Kouijzer

Eerste exemplaar Jaarboek Heemkunde voor Anny Reinders