Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Heemkunde logoGeachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden vergadering – de jaarvergadering – op

maandag 1 april 2019 om 20.00 uur bij Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum.

 

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Ledenvergadering van 26 maart 2018. (Klik hier om te downloaden)
 3. Jaarverslag 2018 (zie “Heemsproak” van maart 2019 en ook hier)
 4. Financieel jaarverslag 2018 (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2018: Lide de Jong en Jan Mistrate Haarhuis brengen verslag uit
 6. Vaststellen begroting 2018 en vaststellen contributie (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering)
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
 • Aftredend lid Kascommissie: Lide de Jong
 • Aantredend lid Kascommissie: Jan Bossink
 • Benoeming nieuw reservelid Kascommissie
 1. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum
 • Voorstel voor aantredend bestuurslid: Jurgen Lohuis. Rooster aftreden bestuursleden: 2019 H. Hemmer ; 2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Semmekrot; 2022 mevr M. Hunder;
 1. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum
 • Voorstel voor aantredend bestuurslid: Jurgen Lohuis. Rooster aftreden bestuursleden: 2019 H. Hemmer; 2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Semmekrot; 2022 mevr M. Hunder;
 1. Rondvraag en Sluiting

Harrie WolbersNa de pauze is er prachtige presentatie van onze natuurfotograaf Harry Wolbers over het natuurschoon rondom Ootmarsum. U ziet welke vogels, vlinders, libellen, planten en paddenstoelen hij in 2018 vastlegde in de context van Ootmarsumse natuur en landschap.

Wij zien u graag op onze jaarvergadering!
Met vriendelijke groet, mede namens uw bestuur,

Nettie Aarnink (voorzitter)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019