Natuurbelevingsgebied Het Wiemsel

Natuurbelevingsgebied Het WiemselVrijdag is achter de waterzuivering een nieuw stukje natuur onthuld: Natuurbelevingsgebied Het Wiemsel.
Het is de bedoeling dat het meertje door gerichte aankleding een onweerstaanbare aantrekkingskracht zal uitoefenen op boeren- en oeverzwaluwen. Het WiemselBij de onthulling van het plakkaat boven op de berg, die een uniek uitzicht biedt op het prachtige stukje natuur, waren ze inmiddels al in grote getale aanwezig.

Het WiemselDit prachtige natuurgebied, eigendom van waterschap Vechtstromen, is tot stand gekomen door een unieke samenwerking van Vechtstromen (waarvan onze eigen Nettie Aarnink bestuurslid is) en diverse organisaties, waaronder onze vogelwerkgroep.

Het WiemselZo is er een oeverzwaluw- en ijsvogelwand, een zwaluwhotel, een insectenhotel en diverse nestkastjes. Door het inzaaien van 3000 m2 wilde bloemen door de kinderen, moet het ook een eldorado voor vlinders en bijen worden. Zo is er volop aandacht geweest voor het realiseren van een prachtig stukje natuur waarin biodiversiteit voorop staat!

Lees een uitgebreid verslag op InEnOmOotmarsum en op de website van Vechtstromen.

 

Natuurbelevingsgebied Het Wiemsel