Pasen in Ootmarsum 2019

Pasen in Ootmarsum, zingen bij cafe BlomPasen in Ootmarsum is nooit hetzelfde. En toch kent Pasen in Ootmarsum een aantal vaste gebruiken die in een bepaalde volgorde plaatsvinden. Hoogtepunt is het paashout halen op paaszaterdag. Met drie wagens elk getrokken door twee belsen rijdt men naar het Springendal alwaar het hout hoog op de wagens wordt gepakt. Veel mannen – jong en oud – in blauwe overall helpen mee.

Na zonsondergang komt men Ootmarsum binnentrekken. De taken worden verdeeld tussen de stadsomroeper, drie vrachtboeren, de poaskearls en hun blauwe lakeien. En sinds een paar jaar hebben we een stichting Paasgebruiken die er op toeziet dat op paaszaterdag alles gaat zoals het moet: zijn er belsen geregeld, staan de poaswaagn’s klaar, is er foezel en bier, tabak en worst en sinas voor de kinderen geregeld.

Elk jaar hetzelfde patroon. En toch werkt het paasgebeuren als een magneet op Ootmarsummers, maar ook op diegenen die jaren geleden de stad hebben verlaten. En daarom is het ook altijd zo gezellig in en buiten de cafés waar de belsen met volgeladen wagens even tot rust komen en velen zich het bier goed laten smaken voordat het hout de stad in mag trekken.

Ook onze stadsdichter Freddy Mensink is meestal van de partij. Hij weet hoe het ruikt en proeft en maakte een mooi gedicht: “De belsen trekt op Oatmössche an”.

Nettie Aarnink, Heemkunde Ootmarsum

Volle vracht (@Monique Aarnink)

De belsen trekt op Oatmössche an

Dree wagens vol poasholt….. de belsen trekt op Oatmössche an
Bie ’n Posselhook doar löp ’t vol, man wat geet het der a van
De vrachtboeren trekt de töggels strak
De belsen stopt….. wat bint ze mak
Effen op de röst noe het nog kan

Dan goat de belsen der wier vuur
De wagenrear die trekt een spuur
Op ’t asfalt van de Loagsestroat
Het geet goddank ammoal nog goad
Café De Grens….. leste stop van kotte duur

De belsen raakt a wat bezweet
As ’t noa zunsonnergang duur de smalle ströatkes geet
De Poaskeerls zingt “Hallelujah”
De meute volgt “van voor en na”
Toeristen vergaapt zich an al wat ze zeet

Dan zet zich alman nog éénmoal schrap
’n Poaskaamp op, nou…. da’s genne grap
De belsen trekt met al hun kracht
De wagens ne de stie, met hun volle vracht
Wel wil kan doarnoa wier ne ‘t schap
Mer monn’n is’t Poaske…….da’s a rap !

Freddy Mensink, april 2019

 ‘n Postelhook, 26 maart 2016 Belsen en Ben Bruns 26 mrt 2016

Pasen in Ootmarsum 2019