Bevrijdingsdag in Ootmarsum

Eerst herdenken daarna vieren

Op 4 mei herdenkt Nederland tijdens de Nationale Herdenking zijn oorlogsslachtoffers. In Ootmarsum gebeurt dat o.a. bij het oorlogsmonument op het Bergplein. Het monument staat op de plek waar in januari 1945 een bom neerviel. Hierbij vielen 2 doden en vele gewonden. Ook werden woonhuizen verwoest of zwaar beschadigd. Het monument is een reliëf van een bom die tevergeefs een Twents vakwerkhuis tracht te doorboren en een gedenkplaat. De tekst op deze gedenkplaat luidt:

“TER HERINNERING AAN VIJF JAREN

OORLOG, LEED EN VERDRUKKING”

Bevrijdingsdag in Ootmarsum: oorlogsmonument BergpleinOp 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. We vieren dat we in 1945 bevrijd zijn van de Duitse bezetting in Europa en de Japanse bezetting in Azië en dat we sindsdien in het Koninkrijk der Nederlanden vrij zijn van oorlog en onderdrukking. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te bezinnen op het belang van vrijheid en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Voor de vrijheid in Nederland hebben velen gevochten en zelfs hun leven gegeven. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende niet dat er een einde kwam aan oorlog in de wereld. Nog dagelijks lijden mensen onder gewapende conflicten en de schending van mensenrechten. Op veel plaatsen ter wereld moeten mensen dagelijks vechten voor hun bestaan. Laat 5 mei daarom ook een dag zijn waarop we ons bezinnen op onvrijheid elders in de wereld.

Onze stadsdichter Freddy Mensink maakte het volgende gedicht: “Bevrijdingsdag in Ootmarsum”.

Nettie Aarnink, Heemkunde Ootmarsum

 

Bevrijdingsdag in Ootmarsum

Veel rood-wit-blauw, de stad wil het vieren
Met vrolijke blikken……het bevrijdingsgevoel
Stadsterrassen, verschillende bieren
Vandaag voor even de boel, de boel

Gedachten gaan terug in de tijd
Naar de velen die uit verre lande
Voor ons vochten in de oorlogsstrijd
Waarvan menig leven hier strandde

Nu op het Bergplein vliegen vogels
Over……. ooit deze onheilsstek
Waar de vrijheid werd bevochten met kogels
Staat het nu symbool, als herdenkingsplek

Hoe vrij kun je zijn jij Siepelstad
Met al je tradities en allure
Ademt je hart als een bakermat
Van verbondenheid en avonturen?

Voel je welkom in dè kunststad van Twente
Ze opent haar poorten voor wie er wil zijn
Aan iedereen de vrijheid hier nu in de lente
Met steeds respect voor groot en voor klein

Allochtoon, autochtoon of anders geaarde
Sla samen onvoorwaardelijk de handen ineen
Hou vast aan je eigen levenswaarde
Want de wereld is, ook in Ootmarsum, van iedereen!

Freddy Mensink, 5 mei 2019

Bevrijdingsdag in Ootmarsum