Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

GeannuleerdVERENIGING HEEMKUNDE           

OOTMARSUM EN OMSTREKEN

Secretariaat:

Campstede 25
7631 HS Ootmarsum

email: info@heemkunde-ootmarsum.nl

 

Onderwerp:                                                                                             Datum: 19 febr 2020

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)

Geannuleerd

Nadere datum volgt

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden vergadering – de jaarvergadering – op

maandag 30 maart 2020 om 20.00 uur bij Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum.

 

Agenda jaarvergadering

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen Ledenvergadering van 1 april 2019 (zie Notulen ledenvergadering)
 3. Jaarverslag 2019 (zie “Heemsproak” van maart 2020 en /of onze website)
 4. Financieel jaarverslag 2019 (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2019: Jan Mistrate Haarhuis en Jan Bossink brengen verslag uit
 6. Vaststellen begroting 2020 en vaststellen verhoging van minimale contributie van € 17,50 per ingang van 2021 (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering)
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
 • Aftredend lid Kascommissie: Jan Mistrate Haarhuis
 • Aantredend lid Kascommissie: Jan Weierink
 • Benoeming nieuw reservelid Kascommissie
 1. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum
 • Voorstel voor aspirant bestuurslid: Nico Brunninkhuis. Aftredend bestuurslid: Harrie Hemmer. Rooster aftreden bestuursleden:  2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Semmekrot; 2022 mevr M. Hunder; 2024 dhr Lohuis
 1. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum
 • Voorstel voor aspirant bestuurslid: Nico Brunninkhuis. Aftredend bestuurslid: Harrie Hemmer. Rooster aftreden bestuursleden: 2020 mevr N. Aarnink; 2021 A. Semmekrot; 2022 mevr M. Hunder; 2024 dhr Lohuis
 1. Rondvraag en Sluiting

Na afloop van de jaarvergadering maakt onze burgemeester John Joosten bekend wie de derde stadsdichter van Ootmarsum wordt en nemen we afscheid van stadsdichter Freddy Mensink. Het culturele deel van de avond sluiten we af met een mooie verrassing voor Ootmarsum.

Wij zien u graag op onze jaarvergadering!

Met vriendelijke groet, mede namens uw bestuur,

Nettie Aarnink (voorzitter)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020