Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers uit Ootmarsum

Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers uit OotmarsumHet zal stil zijn in Ootmarsum op 5 mei. Corona heeft het geplande bevrijdingsfeest getemd. Toch gebeurt er het een en ander, in stilte en met alle respect. De langverwachte publicatie “Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers uit Ootmarsum” van Fons Temmink cum suis ziet op 5 mei 2020 het licht. Vanaf 6 mei is deze co-productie van Heemkunde Ootmarsum en de Ben Morshuis Stichting verkrijgbaar bij boekhandel Brummelhuis in Ootmarsum. Een pracht van een resultaat dat gestoeld is op de noeste arbeid en onderzoek van de werkgroep Herdenken Oorlogsslachtoffers Dinkelland.

Werkgroep Herdenken Oorlogsslachtoffers Dinkelland

Het boek “Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers uit Ootmarsum” is de laatste van de drie boeken waarvoor de Werkgroep Herdenken Oorlogsslachtoffers Dinkelland zich vanaf 2013 erg veel basisinformatie heeft verzameld. De werkgroep bestond uit leden van de heemkundeverenigingen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo te weten:

  • Mariët Blokhuis
  • Gerard Flinkers
  • Ben Harink
  • Wouter Oortman
  • Adrie Saris
  • Fons Temmink
  • Bert Wolbert

De werkgroep slaagde erin een indrukwekkende lijst van meer dan 400 personen samen te stellen die vanaf de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van oorlogshandelingen, geweld, racisme of discriminatie zijn omgekomen en die door geboorte, woonplaats (ook tijdelijk) of overlijden een binding hadden met de voormalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. Op 4 mei 2015 zijn deze slachtoffers in het gemeentehuis te Denekamp herdacht met een monument waarin alle namen staan gegraveerd. Gelijktijdig zijn er unieke Namenboeken onthuld, ingedeeld per voormalige gemeente. Hierin is van elk oorlogsslachtoffer een biografie opgenomen.

Websites

Op 4 mei 2016 heeft de werkgroep een website https://oorlogsdodendinkelland.nl gerealiseerd met dezelfde informatie over alle oorlogsslachtoffers van de gemeente Dinkelland.

Op verzoek van nabestaanden heeft de werkgroep tevens besloten de Namenboeken uit 2015 uit te brengen als boeken die men thuis kan raadplegen. Deze boeken zijn per voormalige gemeente beschikbaar. Zie ook websites van de Vereniging Heemkunde oalde gemeente Weerselo https://www.heemkundeweerselo.nl en van de Stichting Heemkunde Denekamp http://www.heemkundedenekamp.nl De voormalige gemeente Ootmarsum zou later volgen: https://oorlogsdodendinkelland.nl/slachtoffers/oude-gemeente-ootmarsum/

Het boek oorlogsslachtoffers is mede tot stand gekomen door een donatie van € 2000,00 van het Coöperatiefonds van de Rabobank.

Op de website van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum staat een verzamelpagina Oorlogsslachtoffers voormalige gemeente Ootmarsum waar voor elk slachtoffer een aparte pagina is ingericht.

Op het kerkplein staat er tot en met 5 mei een grootse fotocollage van de oorlogsslachtoffers die genoemd zijn in het boek ‘Het verhaal achter de Oorlogsslachtoffers uit Ootmarsum”.

Het verhaal achter de oorlogsslachtoffers uit Ootmarsum