Succesvol weidevogelseizoen in Ottershagen

Jonge GruttoWederom een succesvol weidevogelseizoen in Ottershagen!

Ondanks dat we dit voorjaar de droogste lente ooit hadden, kunnen we voor Ottershagen spreken van een goed broedseizoen.

Vanaf half maart stopte het met regenen en daarna kregen we een periode met volop zon en hoge temperaturen. De maanden april en mei waren dan ook kurkdroog. Gelukkig worden een aantal plassen in het kerngebied gevoed met water vanuit de Hollander Graven. Hierdoor bleven deze gebieden vochtiger en leverende dat daar nog voldoende insecten op voor de jonge weidevogels.

Aanpassingen in het kerngebied

GruttoIn het kerngebied zijn circa 10 grote weidevogelpalen geplaatst. Deze zijn aangebracht omdat zowel grutto’s als tureluurs van hoge uitkijkposten houden om hun kroost goed in de gaten te kunnen houden.

Het stroomraster is verbeterd en heeft een groter bereik dan het voorgaande jaar.

Er is een hoogzit geplaatst om vooral de vos te bestrijden.

Resultaten
Grutto

In de gehele broedperiode hebben we 20 nestlocaties kunnen intekenen. 15 plekken waren uiteindelijk succesvol. Vorig jaar hadden we 12 succesvolle broedsels. Het is lastig om precies na te gaan hoeveel jongen vliegvlug zijn geworden. Met zekerheid 11 exemplaren maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal nog iets hoger.

Tureluur:

In totaal hebben we 11 paartjes weten vast te stellen. Ook van deze soort zijn er met zekerheid 8 jongen vliegvlug geworden. Op 2 juli liepen er bij de observatie hut aan de Kerspelweg nog 2 jonge tureluurs.

Kievit

KievitOok van de kievit hebben we 11 paartjes mogen intekenen. Vorig jaar hadden we 8 broedparen. Binnen de kern van Ottershagen hadden de jongen goede kans om groot te worden. De hele broedperiode door zagen we vanaf april in dit gebied wel ergens jongen lopen.

Wulp

mannetje wulpDeze soort broedt niet in het kerngebied. Regelmatig kwamen er meerdere wulpen vanuit de omgeving naar Ottershagen om daar te slapen en te foerageren. Zelfs op 18 juni verbleef er nog een groep van 16 wulpen tegen de avond in Ottershagen.

Ook de andere soorten die in het agrarisch landschap kunnen broeden deden het redelijk goed. Er waren minimaal 5 broedparen roodborstapuiten, De gele kwikstaart deed het ook goed. Hiervan telden we in totaal 21 broedparen. Ook de blauwborst was voor de tweede jaar op rij weer te zien aan de Kerspelweg. Andere soorten die hier gebroed hebben waren: grasmus, rietgors, kneu, graspieper, spotvogel.

Bomenkap

gele kwikstaartDe bomenkap aan de Kerspelweg heeft bij veel mensen emoties losgemaakt.

Als vogelwerkgroep hebben we dit jaar gekeken wat deze bomenkap heeft opgeleverd voor de vogels.

In de tweede jaar op rij zien we dat veel soorten hiervan geprofiteerd hebben. Grutto’s zijn dichter aan de Kerspelweg gaan broeden.

De veldleeuwerik kwam nu vlak naast de weg tot broeden! Ook de prachtige blauwborst liet zich hier het hele broedseizoen met regelmaat op 1 van de paaltjes zien. Dit was nooit gebeurd wanneer hier de bomen nog hadden gestaan.

graspieperOok de grasmus, graspieper en rietgors hebben nu met meer paartjes naast de Kerspelweg gebroed.

RietgorsWe zagen dit jaar ook dat de grutto’s nu met hun jongen meer gebruik gingen maken van de percelen aan de kant van de gekanaliseerde Dinkel. Ook zijn er minder vogels ten prooi gevallen aan bijvoorbeeld de buizerd en de zwarte kraai.

Kijkende naar deze ontwikkelingen kunnen we nu concluderen dat de bomenkap een goede maatregel is geweest voor de weidevogelsoorten.

Succesvol weidevogelseizoen in Ottershagen