Ootmarsum…..hoe bijzonder

Jacob van Ruijsdael
Jacob van Ruisdael, “gezicht op Ootmarsum”, ± 1670-1675, museum Alte Pinakothek, München.
Ootmarsum…..hoe bijzonder

Ootmarsum, de Kuiperberg – wind, wolk en zonnestralen,
daarover kon Ruisdael beeldend verhalen.
Met zijn schilderij oversteeg de meester het landschap:
de toren boven de horizon gaf hemel en aarde verwantschap.

In zijn tijd begreep men die verbondenheid helemaal.
Nu komt via email en WhatsApp een onecht verhaal.
We ervaren niet meer die échte verbondenheid,
van Gods schepping in onze werkelijkheid.

Heerlijk bovenop de Kuiperberg,
kijk ik en verwonder,
middels zonnestralen zijn verbonden,
hemel en aarde,
Ootmarsum…..hoe bijzonder

Olga Tijhuis-ter Haar

Ootmarsum…..hoe bijzonder