Eerste jaarboek voor Elly Bökkers

Eerste jaarboek voor Elly BökkersHet eerste exemplaar van het jaarboek Heemkunde 2021 is door voorzitter Nettie Aarnink overhandigd aan Elly Bökkers. Het is een eerbetoon aan haar man Toon, die op 24 november 2020 plotseling overleed. Voor het jaarboek van de heemkunde Ootmarsum heeft hij vele verhalen mogen schrijven. Zijn laatste artikel staat in het boekwerk 2021 en dat handelt over de Sequoiaboom in stadspark Engels’ tuin. In deze laatste bijdrage heeft Toon Bökkers al zijn gedachten, herinneringen, kennis, wijsheid en vriendschap aan deze mammoetboom aan het papier toevertrouwd.

Engels’ tuin als decor

Jaarboek Heemkunde 2021Op deze eerste dag van de lente verzamelde zich een kleine groep genodigden in Engels’ tuin om getuige te zijn van de overhandiging van het eerste exemplaar. Door de Coronamaatregelen heeft de redactie noodgedwongen voor deze opzet gekozen. Het bleek toch een goede keuze te zijn. In dit passende decor van het stadspark met de majestueuze mammoetboom op de achtergrond heeft Toon Bökkers vele uren doorgebracht. Niet alleen op latere leeftijd, maar ook als kind, want Engels’ tuin was een ideale speelplek voor de Ootmarsumse jeugd.

Engels’ tuin en Toon vormden een eenheid. Dat is dan ook één van de redenen dat we op deze bijzondere plek bij elkaar zijn” vertelt Nettie Aarnink. “Maar heel specifiek gaat het zeer zeker om de Sequoia in dit stadspark.  Toon heeft immers heel veel aandacht aan deze boom gegeven. In zijn schrijven geeft hij verschillende kwalificaties aan deze boom: karakteristiek, majestueus, volumineus. De boom intrigeerde hem en dus vroeg hij zich af hoe oud deze wel niet kon zijn. Toon is Toon en zoekt in oude geschriften. Hij bestudeert het beroemde schilderij ‘Ansicht van Ootmarsum’ van Jacob van Ruisdael uit 1670. Toon tuurt op de oude kaarten op zoek naar contouren van deze mammoetboom” schetst de Heemkunde voorzitter de liefde van Toon voor deze karakteristieke boom.

Jaarboek Heemkunde 2021Daar bleef het niet bij, want nog meer mogelijkheden werden door Bökkers onderzocht. Die verdwenen echter in de prullenbak. “Toon herinnert zich de verhalen van zijn vader en in combinatie met de kennis van zijn zwager Huub Olde Lohuis stelt hij vast dat de boom circa 150 jaar oud is. Dan vindt er voor Toon vervolgens een hoogtepunt plaats, want zijn vriend Paul Weierink, die ooit met jeugdige overmoed de top van de Sequoia boom in Engels’ tuin beklom, nam uit Amerika een kiemkrachtige appel mee van een mammoetboom. Tien zaadjes ontkiemden en één daarvan is inmiddels aan Engels’ tuin geschonken. Het planten van dit ‘mammoetboompje’ is voor Toon een echt hoogtepunt geweest” aldus Nettie Aarnink.

Jaarboek Heemkunde 2021Vervolgens reikte ze Elly Bökkers het eerste exemplaar uit: “Het is me dan ook een bijzonder genoegen om jou dit eerste exemplaar namens de heemkunde en de redactie van het jaarboek aan te bieden. Dit eerste exemplaar en een fleurig boeket zijn voor jou Elly, de vrouw die Toon zo lang en intens liefhad”. Voor de aanwezigen stond de koffie met wat lekkers klaar en zo werd het op deze wijze een bijzonder gebeuren met een blijvende herinnering aan Toon Bökkers.

Volgende week wordt het jaarboek verzendklaar gemaakt voor donateurs en leden en is het vervolgens te koop bij Jos en Silvia Brummelhuis.

Eerste jaarboek voor Elly Bökkers