In memoriam Henk Eweg

Henk EwegHenk Eweg (1924 -2021)

De dagen dat de ‘grote groep’ van de Carmel zich waaierend, maar zonder mij, onze boerderij voorbij sjeesde richting Oldenzaal was Henk mijn reddende engel. Hij gaf me graag een lift en we spraken over wereldse zaken. Eenmaal werkzaam in het buitenland ontving ik in 1992 een krantenknipsel met de afbeelding van mijn moeder met in haar hand een exemplaar van “Het Erve Vinke en haar bewoners: Geschiedenis van een boerderij op de grens van Klein Agelo en Ootmarsum”.  Henk bleek een van de auteurs.

Nog maar net terug in Twente wilden twee bestuursleden van de Heemkunde met me spreken: Henk Eweg en Ben van Benthem. Of ik me niet wilde inzetten voor de historische vereniging Heemkunde Ootmarsum.

Eenmaal zelf actief in de Heemkunde bleek dat Henk talloze functies had bekleed in onze vereniging waaronder die van voorzitter. In diverse werkgroepen heeft hij zijn talenten ingezet en geslepen. Hij was een van de vaste schrijvers van ons jaarboek. Tientallen gebouwen met hun bewoners schreef hij tot leven waaronder het markante Cremershuis aan de Marktstraat.

Twee bijzondere en grote werken moeten genoemd worden. Henk was de grote inspirator van de Canon van Ootmarsum. Zijn allergrootste werk is het boek  “Commanderie en Huis Ootmarsum “Kroniek van een ridderhuis en de familie Van Heiden” dat in 2015 door onze Vereniging Heemkunde werd uitgebracht. Met dit boek heeft hij Ootmarsum vereeuwigd.

Het is met geen pen te beschrijven wat ons erelid Henk Eweg als historicus en als mens heeft betekend voor Ootmarsum en in het bijzonder voor onze Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken.

Henk, rust zacht.

 

Nettie Aarnink, Voorzitter Heemkunde Ootmarsum

In memoriam Henk Eweg