Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021


VERENIGING HEEMKUNDE
OOTMARSUM EN OMSTREKEN

Secretariaat:
Campstede 25
7631 HS Ootmarsum
info@heemkunde-ootmarsum.nl

 

 

Onderwerp:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum:
23 oktober 2021
.

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden vergadering – de jaarvergadering – op:  donderdag 28 oktober 2021 om 20.00 uur bij Gasterij Oatmössche, Commanderieplein te Ootmarsum.

 1. Agenda jaarvergadering
 2. Notulen Ledenvergadering van 10 september 2020 (zie notulen jaarvergadering 2020)
 3. Jaarverslag 2020 (zie Heemsproak maart 2021 en/of website)
 4. Financieel jaarverslag 2020 (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van vergadering)
 5. Kascommissie 2020:  Jan Bossink en Jan Weierink brengen verslag uit
 6. Vaststellen begroting 2021 en vaststellen contributie (in zaal ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering)
 7. Aanstellen nieuwe leden Kascommissie
  ·      Aftredend lid Kascommissie: Jan Bossink
  ·      Aantredend lid Kascommissie: Freddy Mensink
  ·      Benoeming nieuw reservelid Kascommissie
 8. Bestuur Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken
  ·      Voorstel voor bestuurslid: Nico Brunninkhuis.
 9. Bestuur Stichting Vrienden Heemkunde Ootmarsum
  ·      Voorstel voor bestuurslid: Nico Brunninkhuis.
 10. Resultaten gezamenlijke zoektocht huisvesting met Ben Morshuis Stichting
 11. Voorstel wijziging statuten Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo (zie website)
 12. Rondvraag en Sluiting

 

Wij zien u graag op onze jaarvergadering!

Met vriendelijke groet, mede namens uw bestuur,

Nettie Aarnink (voorzitter)

 

Nb. Uw gezondheid is belangrijk voor ons. We houden ons aan de actuele voorschriften en maatregelen tegen het coronavirus. Denkt u eraan om uw coronatoegangsbewijs mee te nemen?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021