Uitnodiging extra Ledenvergadering tbv statutenwijziging

 

VERENIGING HEEMKUNDE           

OOTMARSUM EN OMSTREKEN

Secretariaat:

Campstede 25

7631 HS Ootmarsum

email: info@heemkunde-ootmarsum.nl

 

Onderwerp:   Uitnodiging extra Ledenvergadering tbv statutenwijziging

Datum:             3 november 2021

 

Geachte Heer, Mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor een extra Ledenvergadering op:  maandag 15 november as om 19.00 uur in Stadshotel, Westwal 1, te Ootmarsum. Daarna begint de werkgroepenavond.

 

Agenda extra jaarvergadering:

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 28 oktober jl voor wat betreft:agendapunt 10: Resultaten gezamenlijke zoektocht huisvesting met de Ben Morshuis Stichting (BMS)
   • In Ootmarsum doet zich het unieke feit voor dat het pand Poorten Frederik aan het Kerkplein vrijkomt. Het bestuur van de bibliotheek en de gemeente hechten er grote waarde aan dat dit historische pand zijn maatschappelijke & culturele functie behoudt.
   • Op 28 oktober 2021 heeft het bestuur van de Heemkunde in haar jaarvergadering aan de leden toestemming gevraagd om samen te gaan met de BMS. Bovendien is aan de leden toestemming gevraagd worden om het pand Poorten Frederik aan te kopen.
    Zie agendapunt 11: Voorstel wijziging statuten Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo (te downloaden via deze link, de oude via deze link.)
   • Om samen te kunnen gaan moeten de statuten worden gewijzigd. De BMS gaat op in de nieuwe stichting: Stichting Heemhuis Ootmarsum “Poorten Frederik” en de Vereniging Heemkunde Ootmarsum e.o. gaat op in Vereniging Heemhuis Ootmarsum “Poorten Frederik”.  Handels naam wordt Heemhuis Ootmarsum. In de Stichting komt het onroerend goed en in de Vereniging vinden de activiteiten plaats.
   • De ledenvergadering moet akkoord gaan met de statuten wijziging. Conform de vigerende (de thans geldende) statuten moet 2/3 van de leden aanwezig zijn bij een statuten wijziging. Dit was niet het geval. Daarom is een 2e stemming nodig waarbij een meerderheid voldoende is, ongeacht het aantal aanwezigen.
  3. Tweede stemming inzake voorstel om samen te gaan met de BMS en samen het pand Poorten Frederik aan te kopen.
  4. Rondvraag en Sluiting

Wij zien u graag op onze extra ledenvergadering

en groeten u vriendelijk,

 

Nettie Aarnink voorzitter, Arie Semmekrot secretaris, Maria Hunder bestuurslid, Jurgen Lohuis bestuurslid, Nico Brunninkhuis bestuurslid

 

Nb. Uw gezondheid is belangrijk voor ons. We houden ons aan de actuele voorschriften en maatregelen tegen het coronavirus. Denkt u eraan om uw coronatoegangsbewijs mee te nemen?

Uitnodiging extra Ledenvergadering tbv statutenwijziging