Extra ledenvergadering gaat door!

Heemkunde logoHerinnering !

 

Extra ledenvergadering gaat door!

De extra ledenvergadering Vereniging Heemkunde Ootmarsum eo. van 15 november a.s. in het Stadshotel aan de Westwal 1 te Ootmarsum gaat door! Alle Corona regels indachtig start deze vergadering om 19:00 uur. De vergadering wordt uiterlijk 19:55 uur gesloten.

Alle leden van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken hebben schriftelijk een uitnodiging ontvangen voor deze extra ledenvergadering op maandag 15 november as.

Belangrijkste agendapunt van de extra vergadering is de wijziging van de statuten. Dit is nodig om samen te kunnen gaan met de Ben Morshuis Stichting en samen op te gaan in Heemhuis Ootmarsum (werknaam).

De leden zal worden gevraagd akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging inclusief een aantal aanvullingen die op de algemene ledenvergadering van 28 oktober jl zijn goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen en de aanvullingen worden op 15 november ter vergadering toegelicht.

Wie de oude en/of nieuwe statuten wil inzien wordt verwezen naar de uitnodiging voor de extra ledenvergadering met hierin een link naar zowel de thans geldende statuten als de nieuwe voorgestelde statuten.

Het bestuur van de Vereniging Heemkunde Ootmarsum ziet u graag op 15 november as 19.00 uur in Stadshotel! Wel uw coronatoegangsbewijs meenemen!

 

Extra ledenvergadering gaat door!