Eindejaarswens 2021

2021

 

 

2022

 

 

Beste leden en donateurs,          

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een tweede corona jaar. Als vereniging betekende dit slikken, uitstellen, nieuwe afspraak maken, afstand respecteren, digitaal vergaderen, geluk hebben en vooral veerkracht tonen en roeien met de riemen die je hebt. En intussen snakken we naar licht. Onze stadsdichter vervatte dit gevoel met krachtige en geïllustreerde poëzie:

stil verwachten
hoopvol verlangen
dagen lengen
op weg naar het licht
kerst

Maar 2021 was ook het jaar dat we samen met de Ben Morshuis Stichting grote stappen hebben gezet: we gaan samen. Jaren geleden hebben we als vereniging Heemkunde met de Ben Morshuis Stichting een punt op de horizon gezet. En de gezamenlijke wens uitgesproken dat het mooi zou zijn als Ootmarsum één historisch aanspreekpunt zou hebben. Zo gezegd zo gedaan. We zijn nu samen en hebben als werknaam gekozen voor Heemhuis Ootmarsum. Mét draagvlak van de vereniging. De tweede ledenvergadering op 15 november jl was unaniem!

De eerste grote daad van het Heemhuis Ootmarsum wordt de aankoop van het prachtige Poorten Frederik gebouw. Hiermee behouden we dit historische en markante pand mét een cultureel-maatschappelijke functie voor Ootmarsum. En er volgt een mooie klus om het pand op te knappen, in te richten en te gaan gebruiken als Heemhuis. Hiervoor zoeken we ideeën, mensen en vooral middelen. Wie wil er nu niet mee doen met het realiseren van ons Heemhuis Ootmarsum? Laat het ons weten.

 

Met oog op de Corona omstandigheden gaan we ontmoetingen in kleine kring – per werkgroep – organiseren. Dit in plaats van een werkgroepenavond.

Als bestuur willen we graag met de werkgroepen kort terugblikken maar ook horen waar onze leden mee bezig zijn of wat ze graag willen doen. Van onze kant willen we laten zien wat er allemaal mogelijk is met ons nieuwe computernetwerk.

 

We zien er naar uit om met de (werk) groepen in gesprek te gaan. Wij nemen contact op met de werkgroepen. U kunt ook met ons contact opnemen.

 

Mede namens Arie, Maria, Jurgen en Nico wens ik jullie
veel geluk, heil en zegen in 2022!

 

Nettie Aarnink
Voorzitter Vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken

 

 

 

Eindejaarswens 2021