Een schat van een Jaarboek 2022

Jaarboek 2022

Het jaarboek 2022 van de vereniging Heemkunde Ootmarsum is op 19 maart gepresenteerd. De presentatie vond plaats op Hoeve Springendal en geschiedde in ‘kleine kring’ (29 personen) met de redactie, het bestuur, de coördinatoren van de werkgroepen en natuurlijk de schrijvers. Na een ludieke introductie door Rosalien Krabbe en Peter Baanstra was het de voorzitter die het eerste exemplaar uitreikte aan Gerben ten Buuren en zijn maat en collega amateur archeoloog Martin van der Beek. Martin was helaas verhinderd. Wel staan ze beiden met piepstok in de aanslag en een brede glimlach op de fraai vormgegeven titelpagina van het jaarboek 2022.

Jaarboek 2022

Verhalen

Het jaarboek kent dit jaar weer bijzondere verhalen waaronder het prachtige dagboek van Gerben ten Buuren, die samen met zijn maat Martin van der Beek en later ook Linda Elfrink een super zeldzame ontdekking hebben gedaan. Landelijk is deze vondst breed uitgemeten in de media en dan is het toch prachtig dat Gerben zijn bevindingen op treffende wijze aan de redactie van het Jaarboek heeft aangeboden. Nagenoeg van dag tot dag is het vinden van de gouden munten en andere waardevolle vondsten terug te lezen in dit jaarboek. Dat maakt het tot een uniek exemplaar.

De Presentatie

De voorzitter van de vereniging, Nettie Aarnink,  feliciteerde Gerben met het prachtige en reuze spannende verhaal. Gerben en zijn maat maakte immers spannende avonturen mee op het Springendal: “Een pracht van een verhaal. En zo schreef jij, Gerben ten Buuren, geschiedenis. Het was gestaag werken, graven, lopen, zoeken, volhouden, samenwerken, collegialiteit tonen, kippenvel krijgen, lang zwijgen over de vondst van al die gouden rakkers ….maar het is je gelukt om Ootmarsum, het Springendal, het vak van amateur archeologie maar ook de zorg voor ons heem op de kaart te zetten!  En hoe mooi is het dan dat wij als vereniging Heemkunde Ootmarsum op onze beurt weer mogen organiseren dat dit verhaal in ons jaarboek wordt vastgelegd voor onze leden en donateurs, voor geïnteresseerden en voor komende generaties en Ootmarsumse geschiedschrijvers. (…) Ik kijk nu al uit naar onze jaarvergadering op maandag 4 april as waar jij met Jan-Willem de Kort van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ons mee zult nemen in de spannende maar leerzame avonturen die jullie de afgelopen Corona jaren hebben beleefd en het nationale, internationale belang van deze bijzondere, super zeldzame vondst uit de vroege middeleeuwen (6e en 7e eeuw). Ik hoop ook dat je met je verhaal derden en met name onze jeugd zal inspireren om zich op een of andere wijze in te zetten voor ons heem. Ik zie je al het spannende verhaal vertellen in groep 8…. Doen!

De Redactiecommissie

Het zwijgen was niet alleen voor Gerben en Martin een opgave. Voor de gehele redactiecommissie was het niet eenvoudig maanden lang te zwijgen. Met respect en ook grote waardering voor de productie van de 39e jaargang van het jaarboek Heemkunde kregen de leden van redactie (Rosalien Krabbe, Ine Hulsman, Anne-Marie Heisterkamp en Peter Baanstra) en ook de opmaker en vormgever Mrieke Peters een bloemetje!.

NB. Jaarboek 2022 is te koop bij boekhandel Brummelhuis en kost 10 euro. Donateurs en ook vrienden van de Ben Morshuisstichting ontvangen dit jaarboek in hun brievenbus.

Een schat van een Jaarboek 2022