Jaarvergadering 4 april 2022

Jaarvergadering Vereniging Heemhuis Ootmarsum in teken van vondst gouden rakkers op Springendal

Op maandagavond 4 april houdt de vereniging Heemhuis Ootmarsum en omstreken om 20.00 uur haar jaarvergadering in Hotel van der Maas.

Van Heemkunde samen met de BMS naar Heemhuis

Het zal een bijzondere jaarvergadering zijn, want het is een jaarvergadering van een tussenjaar. Met een terugblik op 2021, het tweede Corona jaar voor de vereniging Heemkunde, en een vooruitblik met begroting 2022 voor de vereniging Heemhuis Ootmarsum. Immers op 15 november 2021 besloot de ledenvergadering unaniem om samen te gaan met de Ben Morshuis Stichting (BMS). Daarom ontvingen onlangs alle leden & donateurs van Heemkunde Ootmarsum maar ook de vrienden van de BMS het jaarboek 2022. Het jaarboek waarin Gerben ten Buuren, de coördinator van werkgroep Archeologie, geschiedenis schreef.

Met de piepstok op zoek naar gouden rakkers

Na de formele vergadering zal de avond in het teken staan van de spectaculaire en waardevolle vondst van vroegmiddeleeuwse munten en sieraden op het Springendal. Allereerst zal Gerben vertellen over de spannende avonturen die hij met zijn maat amateur archeoloog Martin van der Beek en later ook Linda Elfrink beleefde. Van eerst de vondst van een paar munten en nog een paar ….tot het contact met Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) en de deelname aan het grotere onderzoek samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Veel landelijke dagbladen en musea zijn inmiddels op het nieuws gedoken. De vondst van de schat en nader onderzoek wijzen immers op de mogelijkheid van een offerplaats uit de zesde en/of zevende eeuw. Het heeft onze amateur archeologen veel geduld en zwijgen gekost maar het is hun gelukt om het Springendal, Ootmarsum maar vooral het vak van amateur-archeologie en de zorg om ons ‘heem’ op de kaart te zetten.

Waarom de gouden schat van grote betekenis is

Jan-Willem de Kort, veldarcheoloog van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal toelichten waarom de vondst op het Springendal zo uniek, kostbaar en waardevol en van nationale betekenis is. Jan-Willem doet onderzoek voor de aanwijzing van nieuwe rijksmonumenten en adviseert over het beheer van bestaande rijksmonumenten. Ook onderzoekt hij toevalsvondsten zoals de schatvondst van Hezingen-Springendal. Gouden munten worden wel vaker gevonden en vaak geeft dat geen aanleiding om verder onderzoek te doen. Maar de plek waar Gerben en zijn maat Martin deze hadden gevonden was onverwacht. Daarnaast was de datering in de zevende eeuw en het aantreffen van sieraden alle reden om verder onderzoek te doen op deze plek.

Een boeiende avond over hoe een vondst van amateuronderzoekers kan uitmonden in een mooie samenwerking tussen zoekers en professionals van diverse instanties. Voor de agenda, het jaarverslag 2021 en jaarboek 2022 zie www.heemkunde-ootmarsum.nl raadplegen. Voor informatie over jaarboek zie ook www.inenomootmarsum.nl Belangstellenden zijn welkom.

Bron foto’s: Gerben ten Buuren en RCE.

Het Heemkunde jaarboek 2022 is te koop bij boekhandel Brummelhuis in Ootmarsum.

Jaarvergadering 4 april 2022